Debatt

Flere får jobb

Tall fra Nav viser allerede en positiv trend med økt overgang til arbeid etter at man åpnet for konkurranse.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Jonny Simmenes i FLT kritiserer regjeringens og Navs anbudspolitikk i attføringssektoren i Dagsavisen 7. juli.

Regjeringens mål er ikke mange leverandører, men å sikre at brukerne får det beste tilbudet for å komme i arbeid. Tall fra Nav viser allerede en positiv trend med økt overgang til arbeid etter at man åpnet for konkurranse. Feltet trengte fornyelse og sunn konkurranse. Anskaffelsene har sørget for at statsstøtten som gis for opplæring og trening er i tråd med statsstøtteregelverket. Endelig evaluering kommer til våren.

Anbudssystemet undergraver konkurransen og mulighetene for innovasjon på attføringsområdet, hevder kronikøren. Det er en underlig påstand. Vi har gått fra en monopolsituasjon der faren for faglig stagnasjon var stor, til et system der selskaper med ulik faglig sammensetning konkurrerer seg imellom.

Vi trenger nye kompetansemiljøer som får virke sammen med de etablerte aktørene. I dag har vi en god blanding av attføringsbedrifter, vekstbedrifter, nye private leverandører og ideelle aktører. Det er påfallende at kritikerne glemmer alle attføringsbedriftene som har vunnet anbud.

I kronikken hevdes det at svake brukere skyves ut. Kritikken er uforståelig. Hvem som skal delta, bestemmer Nav, ikke leverandørene. Den enkeltes behov for bistand avgjør hvilket tiltak som vil være best. At svake brukere ikke skyves ut, bekreftes av en evaluering Proba har gjennomført.

Kronikkforfatteren påstår at mange kommersielle selskap skor seg grovt på Nav ved å ta ut «enorm profitt». Rapporten det vises til har en oversikt over selskapenes avkastning for perioden 2012–2015. Anskaffelsesprosessene for de nye tiltakene ble gjennomført i fylkene i 2015 og 2016. Arbeidsmarkedstjenestene som kritikken rettes mot kom først på markedet i løpet av 2016. Fortjenesten det vises til kan derfor ikke være knyttet til salg av avklarings- og oppfølgingstiltak.

Mer fra: Debatt