Debatt

Ap er en folkehelsefiende

Arbeiderpartiet vil beholde kjøttbransjens reklamekontor, selv om det er godt dokumentert at rødt og bearbeidet kjøtt øker risikoen for livsfarlige sykdommer

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I dag er det godt dokumentert at rødt og bearbeidet kjøtt øker risiko for sykdommer som tar flest liv i den vestlige verden, og Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder tykktarmskreft. Allikevel vurderer Arbeiderpartiets Knut Storberget (Nationen 30. juni) å beholde kjøttbransjens reklamekontor, det såkalte opplysningskontoret, noe dagens Høyre- og Frp-regjering har foreslått å fjerne. Dermed vil Ap fortsette å tvinge bønder til å bruke 75 millioner kroner hvert år på å dytte kjøtt på forbrukerne. Har Ap vurdert sitt forslag opp mot folkehelse?

Storberget snakker om markedsregulering «av sunn og god norsk mat» gjennom opplysningskontorene. Det er dessverre slik at mye av maten som produseres i Norge er så helseskadelig at våre helsemyndigheter råder oss til å spise mindre av den. Det finnes gode vitenskapelige bevis på at både rødt og bearbeidet kjøtt øker risiko for hjerteinfarkt, hjerneslag, hjertesvikt og flere typer kreft – sykdommer som tar flest liv i den vestlige verden.

Det er spesielt godt dokumentert at ferdigprodukter av kjøtt, såkalt bearbeidet kjøtt, øker risiko for kreft i tykktarm. Samtidig er dessverre hele halvparten av kjøttet nordmenn spiser nettopp bearbeidet kjøtt. Både verdens største helseorganisasjoner, inkludert WHO og Verdens kreftforskningsfond, samt Kreftforeningen og Lands-foreningen for hjerte- og lungesyke råder oss til å spise så lite bearbeidet kjøtt som mulig. Det spises også for mye rødt kjøtt i Norge, spesielt av menn. Norske offentlige kostråd oppfordrer derfor, i tråd med anbefalinger fra store internasjonale helseorganisasjoner, til å spise mindre av det.

Mye sykdom kan forebygges og liv kan bli spart hvis staten trekker seg ut av kjøttreklame. Helsedirektoratets rapport Samfunnsgevinster av å følge Helsedirektoratets kostråd, 2016, har beregnet gevinsten av å følge kostrådet om å spise mindre bearbeidet og rødt kjøtt til omtrent 30 milliarder kroner i året. Dette er penger som i dag brukes på behandling og pleie av bl.a. hjerte- og kreftsyke.

Til tross for dette, og samtidig som Norge ligger i verdenstoppen for forekomsten av tykktarmskreft, er staten tungt engasjert i kjøttreklame ved å tvinge bønder til å drive kjøttreklame.

Omsetningsloven pålegger norske bønder til å betale en såkalt omsetningsavgift, noe som brukes på å framsnakke kjøtt gjennom Opp-lysningskontoret for egg og kjøtt. I 2015 tilsvarte dette 75 millioner kroner, og kommer i tillegg til direkte kjøttreklame som vi ser i avisannonser, på TV o.l.

Opplysningskontoret driver ikke nøytral opplysning, men langsiktig markedsføring av kjøttprodukter, med formål om å selge, eller å påvirke forbrukere til å kjøpe. Blant annet sprer opplysningskontoret gammeldagse myter om at kjøtt er viktig for å få i seg nok jern og protein, til tross for at mesteparten av jernet i kosten kommer med korn og grønnsaker. Opplysningskontoret ble dannet på 1930-tallet, da mange var underernært, og da diabetes type to og hjerte- og karsykdommer ikke var et problem. I dag, når det er for mye av «det gode», har statens kjøttpropaganda ikke livets rett.

Det ser ut Ap prioriterer næringsinteressene og ikke folkehelse. Om statens helse- og ikke minst miljøskadelige kjøttpropagandaen vil bestå, er avhengig av valgresultatene. Er du opptatt av sunn mat og helse, tenk godt før du stemmer Arbeiderpartiet.

Mer fra: Debatt