Debatt

Tryggere og sterkere

Denne regjeringen prioriterer styrkingen av landets forsvar og beredskap.

Sikkerhetspolitikk: – I denne regjeringsperioden har forsvarsbudsjettene økt hvert eneste år, skriver statsminister Erna Solberg (midten). Her sammen med forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og justisminister Per Willy Amundsen under pressemøtet om regjeringens forslag til ny sikkerhetslov og ny instruks for forsvarets støtte til politiet, tidligere denne måneden. FOTO: BERIT ROALD/NTB SCANPIX
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Dagsavisen har ved to anledninger hevdet at regjeringen ikke tar landets beredskap på alvor. Som bevisførsel brukes en rapport fra Riksrevisjonen. Det er misvisende og feil. Vi har gjort Norge tryggere og sterkere.

Rapporten handler om forhold fra 2015 og har fokusert på en isolert del av beredskapsfeltet. Rapportens innhold og anbefalinger har vi tatt på alvor og brukt til å gjøre landets beredskap bedre. Forsvar, politi og beredskap er styrket på flere områder, også helt uavhengig av rapporten om objektsikring. Jeg er glad for at Riksrevisjonens nye undersøkelse av tilsynet med departementenes beredskapsarbeid viser klare forbedringer.

Derfor kan jeg si at landet har blitt tryggere og sterkere med meg som statsminister.

Denne regjeringen prioriterer styrkingen av landets forsvar og beredskap. Det har vi gjort helt siden vi kom i regjering, og det skal vi fortsette med. Vi blir aldri ferdige med å sikre innbyggernes trygghet.

Politistudien, 22. julikomiteen på Stortinget og Gjørv-kommisjonen konkluderte med at det var et sterkt behov for en reform av politiet. Den reformen gjennomfører vi nå. Det er for tidlig å se alle resultatene av politireformen ennå, men vi kan allerede se noen. Etterforskning er bedret. Det er mer politi ute i gatene og i distriktene. Politiet har fått større og mer kompetente fagmiljø og politi og forsvar samarbeider bedre. Nettopp det siste understreket både forsvarssjefen og politidirektøren i høringen om objektsikring.

Vi har også fulgt opp Gjørv-kommisjonens anbefaling om å styrke helikopterberedskapen. Vi kjøper nye politihelikoptre og flytter helikopter til Rygge for å støtte spesialstyrkene og beredskapstroppen. Slik kan våre skarpeste styrker rykke raskere ut i situasjoner der minutter kan være avgjørende.

I tillegg har vi innført nye politimetoder. Vi gir politiet de verktøyene de trenger for å holde tritt med den teknologiske utviklingen, og utviklingen i kriminalitetsbildet. Slik klarer de lettere å avdekke kriminalitet og planlegging av terror. I tillegg har vi styrket Politiets sikkerhetstjeneste, gjort endringer i Sikkerhetsloven som gjør at arbeidet med sikring av både fysiske installasjoner og viktig informasjon er mer tilpasset et moderne samfunn med komplekse uavhengigheter og sårbarheter. Vi har også vedtatt en ny instruks for Forsvarets bistand til politiet som gjør det lettere og raskere for forsvar og politi å samarbeide i en krisesituasjon.

Vi har også gjenreist forsvarsevnen. I 2015 tegnet forsvarssjefen et dystert bilde av situasjonen i det forsvaret vi overtok. Med videreføringen av de rødgrønnes forsvarsbudsjetter, ville vi ha fått en styrt avvikling av Forsvaret. I denne regjeringsperioden har budsjettene økt hvert eneste år. Vi har lagt frem en langtidsplan som innebærer en massiv styrking av forsvarsevnen. Vi setter materiell og utstyr i stand, og sørger for at Forsvaret øver, flyr og seiler mer. I tillegg investerer vi i moderne utstyr som gjør Forsvaret bedre i stand til å håndtere det nye trusselbildet. Til høsten lander de første nye kampflyene på norsk jord. Vi investerer i nye ubåter, overvåkningsfly, luftvern og etterretning. Og ved fremleggelsen av Forsvarets årsrapport tidligere i år fikk vi det første beviset på at arbeidet vi gjør, nytter. Forsvarssjefen fortalte at Forsvaret hadde blitt hørt i ønsket om et økonomisk løft. Trenden med nedbygging er i ferd med å snu. Det er en god start, og det er jeg stolt av at vi har fått til.

Det er urimelig å hevde at regjeringen ikke har levert på beredskap. Det virker som om enkelte er mer opptatt av å score billige politiske poeng, enn å fremme forslag som gjør landet tryggere. Og det er et paradoks å på den ene siden bli kritisert for at vi ikke følger opp Sikkerhetsloven raskt nok, samtidig som det forventes at regjeringen skal bryte den samme loven for å offentliggjøre gradert informasjon. Det henger ikke sammen.

Stortinget har hele tiden hatt tilgang til Riksrevisjonens rapport og sammendraget som har vært diskutert. Det har vært avholdt både åpen og lukket høring. Stortinget har dermed fullt ut kunnet utføre sin kontrolloppgave. Vi har heller ikke unnsluppet kritikk – det har vært utstrakt offentlig debatt om saken. Påstanden om at vi har ønsket å legge lokk på kritikken, holder ikke vann. Vi har fått til mye i denne perioden. Samtidig er beredskap et arbeid som aldri blir ferdig. Som statsminister vil jeg fortsette å prioritere landets sikkerhet og innbyggernes trygghet. Det er vår viktigste oppgave.

Mer fra: Debatt