Debatt

Åpent brev til statssekretær Marit Berger Røsland

Nesten 72 år har gått siden atombombene ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki. Jeg var ti år og 3,6 km fra hyposenteret da Nagasaki ble bombet.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Som atomvåpenoverlevende er min misjon og mitt høyeste ønske at ingen noensinne skal lide under et atomvåpenangrep igjen. De humanitære konsekvensene av atomvåpen er katastrofale og uakseptable. Atomvåpen må aldri, under noen omstendigheter, bli brukt igjen.

Med utgangspunkt i en felles appell fra Hibakusha-organisasjonene ønsker jeg å oppfordre Norge til å delta på det neste møtet i FN-forhandlingene om et forbud mot atomvåpen. Hibakusha-appellen slår fast at «Vi mennesker har forbudt bruk, utvikling, produksjon og oppbevaring av biologiske og kjemiske våpen gjennom avtaler og protokoller.

Hvorfor nøler vi med å forby atomvåpen, som er langt mer destruktive enn disse våpnene? Vi, hibakushaene, oppfordrer alle staters myndigheter om å ferdigstille en avtale for å forby og avskaffe atomvåpen.»

Jeg håper at Norge vil ta det riktige valget som en humanitær leder på nedrustningsfeltet. Avtalen som skal forby atomvåpen vil bli en historisk bragd, og den vil bli et viktig instrument for å oppnå en verden uten atomvåpen. Dersom Norge slutter seg til forhandlingene, vil betydningen av forbudet bli enda større, og målet om en atomvåpenfri verden kan oppnås raskere.

Mer fra: Debatt