Debatt

Landbrukssamvirket kjøper norsk!

I 2016 ble 96,3 % av opplaget til Tun Media sine publikasjoner trykket i Norge.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det er verdifullt for mange lokalsamfunn at Tun Media følger Bondelagets slagord om å kjøpe lokalprodusert. Tun Media sitt slagord er at vi skal være på lag med distriktene og landbruket. Vi skal gjøre landbruk, matproduksjon og bosetting i hele landet viktig for alle. Det gjør vi gjennom Nationen, Bondebladet, fagbladet Norsk Landbruk og magasinet Traktor.

I 2016 ble 96,3 % av opplaget til Tun Media sine publikasjoner trykket i Norge. Nationen har selv hatt en lang og stolt trykkeri-historie. Tun Media investerte seinere i Valdres Trykkeri, en virksomhet som ble solgt i 2012. Tun Media kjenner godt til den økte konkurransen i denne bransjen, og vi har selv arbeidet for at dette skal være en bransje som kan leve under konkurranseforholdene i Norge.

Tun Media har et samarbeid med Fagernes Dialog som leverer telefonsalg-tjenester for alle våre publikasjoner. Vi har et ønske om å være med på å legge til rette for og skape arbeidsplasser i distriktene og derfor er det naturlig for oss å ha et samarbeid med et selskap som er lokalisert på Valdres.

I dag finnes det få trykkerier i Norge som kan produsere publikasjonene som vi har valgt å trykke i utlandet. Kombinasjonen av få tilbydere i markedet og nedadgående opplag i magasinbransjen, har ført til at kostnadene for publisistene ved å trykke i Norge ikke passer inn i en lønnsomhetskalkyle. Ved å flytte ut trykken av 3,7 % av vårt totale trykkede opplag har vi kunnet fristille midler til å utvide vår redaksjon med ytterligere én journalist slik at vi kan levere et bedre produkt.

Vi skulle helst trykt hele vårt opplag i Norge, men med de store avvikene i priser som er nå, har vi ikke noe annet valg enn å trykke en mindre andel i utlandet. Dette for å kunne satse på vårt kjerneområde – journalistikken.

Men dersom prisene blir tettere opp mot de prisene vi har i dag, flytter vi gjerne trykken tilbake! Vi vil også i 2017 trykke 96,3 % av vårt opplag i Norge og håper dette blir året der import av trykksaker synker og norske trykkerier tar tilbake markedsandeler.

Mer fra: Debatt