Debatt

Ikke la bosted avgjøre kvaliteten på tilbudet til barna

Gjennom barnehagereformen ble det igangsatt en storstilt utbygging av barnehager i Norge, både i privat og kommunal regi. Nå er det full barnehagedekning og på tide å se på hva som skaper kvalitet i barnehagehverdagen. Bemanning er en sentral faktor.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Noen kommuner har under 5 barn per voksen, mens andre har 7 eller flere barn per voksen. I praksis medfører dette at noen barnehager har 13 barn over tre år på avdelingen med tre voksne, mens andre har 21 barn eller flere per voksen på tre voksne. Differansen på åtte barn, betyr faktisk noe. De åtte barna skal bli sett, hørt og motta omsorg fra voksne rundt seg. Det er på høy tid å innføre en bemanningsnorm i barnehagene i Norge, slik at ikke kvaliteten i hverdagen styres av hvilken kommune du velger å bosette deg i.

En forutsetning for en bemanningsnorm, er øremerkede midler etter nasjonale satser.

Gjennom å innføre et øvre tak for antall barn per voksen og øremerke midlene, sikrer vi at midlene som staten setter av går til barna og ikke inn i kommunekassen og blir brukt til andre tiltak, eller at de går til utbytte for kommersielle aktører i Barnehage-Norge.

Pioner barnehager fremmet et forslag på landsmøtet til Private barnehagers landsforbund (PBL) forrige uke som innebar at PBL sammen skal arbeide for en nasjonal bemanningsnorm på 6 barn per voksen. Dessverre ble forslaget nedstemt, hovedsakelig av de store aktørene på landsmøtet som hadde flertallet av stemmene.

Uansett vil vi fortsette vårt arbeid for den viktigste kvalitetsfaktoren i barnehagen, tilstrekkelig antall ansatte.

Ta ansvar, politikere – og ikke la bosted være avgjørende for hvilken kvalitet hvert enkelt barn opplever i barnehagehverdagen!

Mer fra: Debatt