Debatt

På tide å satse på helhetlig hjerneforskning i Norge!

Stortingsrepresentant Torgeir Micaelsen skriver i Dagsavisen 24.mai at «det er på tide å knekke demenskoden». Det kan ingen være uenig i, men hvordan kan Norge best bidra til dette?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Innlegget er skrevet i samarbeid med Hanne Flinstad Harbo, professor ved institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og overlege ved nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus

I tillegg til demens er det andre hjernesykdommer som rammer i svært stort omfang – som hjerneslag, alvorlige psykiske sykdommer, epilepsi, multippel sklerose, Parkinsons sykdom, cerebral parese og ALS. Gjennom livsløpet vil 1 av 3 rammes av en hjernesykdom.

Vi er veldig enige med Micaelsen i at «vi trenger en storsatsning og at det må etableres et nasjonalt tverrfaglig kraftsenter for hjerneforskning i Norge». Dette senteret må ha klinisk hjerneforskning generelt som satsningsområde – ikke bare demens. At hjernehelse må sees samlet, er hovedbudskapet i statusrapporten som Helsedirektoratet leverte i februar 2017. Dette var også tema ved toppmøtet om hjernehelse i Norge som statsminister Erna Solberg inviterte til i mars. Å satse kun på demensforskning, er altså ikke godt nok.

Vår oppfordring til alle politikere, fagfolk og pasientforeninger er; la oss gå sammen om å satse på et tverrfaglig, helhetlig kraftsenter for klinisk hjerneforskning i Norge. Dette må arbeide på tvers av «gammeldagse» diagnose-skillelinjer. Hjernen og nervesystemet er ETT, vårt aller viktigste organ. Mange personer med ulike hjernesykdommer har de samme helseutfordringene. Forskningsmetodene er ofte de samme. Det er derfor på tide at vi går sammen om en økt satsning på helhetlig hjerneforskning i Norge!

Mer fra: Debatt