Debatt

Et varslet feilgrep

Illustrasjonene av nytt regjeringskvartal viser høyhus som stiger opp av støvet etter Y-blokka. Premissene er ikke forenlig med god byutvikling, og nasjonale verdier går tapt. Slik går det når politikerne overtar byplanleggingen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Regjeringen bestemte tidlig at et for stort romprogram skulle inn på tomta, før konsekvenser og alternativer var utredet gjennom en demokratisk planprosess og arkitektkonkurranse. Etter 22. juli 2011 fremmet statsråd Rigmor Aasrud uvilje mot modernisme i betong. Et politisk innfall fikk overkjøre en statlig verneplan og forestående fredning. Selv internasjonale bønner for Y prellet av.

Tross tunge protester holder regjeringen fast ved premissene fra konseptvalgutredningen: Regjeringsfunksjonene samlokaliseres, Utenriksdepartementet fraflyttes og Y-blokka rives. Historisk viktige bygninger og byrom ofres, uten at helheten blir bedre eller «grønnere».

Klimaregnskapet er en bløff. Det skulle redegjøre for samlet utslipp i et livsløpsperspektiv. Det påstås at utslippene halveres, men riving og nybygging er ikke medregnet! Det tar mange tiår før anleggsfasen er inntjent og man får klimagevinst av mindre energi til drift. Det tas heller ikke hensyn til at eksisterende bygg har nedbetalt «klimagjeld» og kan etterisoleres. Journalistene har latt staten slippe unna.

Monstervolumene fra parallelloppdragene er redusert. Prisen er arbeidsplasser med underdekning, free seating og clean-desk. De som tror dét er veien til effektivitet og helse, har ikke jobbet i kontorlandskap. Dette toppes av at kvartalet trolig er for lite om få år. Verdier raseres uten at vi får en god langsiktig løsning.

Illustrasjoner forfører. Gå heller ut i byen, se for deg blokker like høye som Høyblokka, pluss 21 meter påbygg på denne. Youngstorget blir ikke alene om å knuges. Hvorfor fikk ingen lage glossy presentasjoner av drømmeprosjektet, med Y-blokka og Høyblokka intakt, senket Ring 1, parker og lavere utnyttelse? Spredt lokalisering og mer gjenbruk vil gi en vakrere, rikere og grønnere by – og trolig tryggere.

Kommunalminister Sanner står bom fast, men andre bør tenke én gang til. Norge som kulturvandal og miljøsinke? Juryen må få vurdere helheten utenfor den trange boksen. De har en bunke kritiske høringsuttalelser i ryggen. Tidenes snuoperasjon er bedre enn tidenes tabbe.

Mer fra: Debatt