Debatt

Vold mot lærer og rektors ansvar

Dagsavisen melder om en tragisk voldssak mor lærer ved Oslo Handelsgymnasium for to år siden. Læreren har funnet å måtte gå til søksmål mot Oslo kommune.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det er forståelig at etatsdirektør og rektor ikke kan uttale seg i en slik fase av saken. Imidlertid må det reageres politisk. Slike saker må tas alvorlig.

Det må her klargjøres om rektor/virksomhetsleder har unnlatt å informere sitt personale om faren ved å ha en voldelig elev, om tiltak burde vært satt inn, om skadet lærer har fått den hjelp, bistand, oppfølging og omsorg enhver arbeidstager har krav på, om arbeidsmiljølov er brutt.

Det er helt uakseptabelt at en kommuneansatt, være seg i skole eller helseinstitusjon, skal utsettes for slikt. Og det er godt at hovedverneombudet for Osloskolen nå er på banen? Men hva har byråden gjort? Hva har etatsdirektør gjort? Hva har rektor gjort?

Mer fra: Debatt