Debatt

Velferdsprofitører perler ikke hjerter

Ildsjelene blant barnehageeierne taper terreng mot aksjeselskapene.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Jeg tror Jørgen Kjørvens tekst «Jeg er en velferdsprofitør» i Aftenposten var en tankevekker for dem som måtte tro at alle private barnehager er feil. Derfor er det så synd at Høyres Bent Høie tar Kjørven til inntekt for den kommersielle barnehageindustrien. I stedet for å få fram nyansene, hopper Høyre ned i skyttergraven i et forutsigbart forsvar for profitt i velferden.

Det er hundrevis av ildsjeler som driver private barnehager landet rundt, uten at de gjør det for å tjene seg rike. Dette er de private, ideelle barnehagene. De har ikke fortjeneste som mål. Det som måtte bli av penger til overs, pløyes tilbake i barnehagene. Alt barnehagene får av foreldrebetaling og skattepenger, kommer barna til gode.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser imidlertid at de private, ideelle barnehagene har blitt fortrengt av kommersielle barnehager i stor stil de siste tiårene. Ildsjelene taper terreng mot aksjeselskapene. Men dette hører vi lite om når Høyre snakker varmt om private barnehager. Hvor ble det av engasjementet for de private, ideelle?

Problemet er at driften av kommersielle barnehager dessverre altfor sjelden er slik Kjørven beskriver den. Og utviklingen er at store konsern kjøper opp mindre private barnehager, som Kjørvens.

Vi kan jo spørre milliardær-brødrene Kristian og Roger Adolfsen i Norlandia, som tok ut 102 millioner kroner i utbytte i 2015. Hvor mye har de jobbet gratis i barnehagene de eier? Hvor mange timer har de brukt på gulvet i barnehagene i Norlandia-konsernet?

To andre av Norlandia-eierne, Benn Eidissen og Even Carlsen, tjente 250 millioner kroner hver da de nylig solgte seg ut av Norlandia. Lite tyder på at disse to har perlet hjerter, hoppet paradis, eller snekra huskestativ for Norlandia på fritida.

Andre barnehageeiere kjøper seg storkiosk for barnehagepenger. Og noen tar ut mer i honorar fra én barnehage enn det landets statsminister tjener på ett år.

Det mangler dessverre ikke eksempler på eiere av kommersielle barnehager som fyller lommene med offentlige midler. Hva tenker Bent Høie om dette? Er dette fornuftig bruk av skattepenger som skulle ha gått til barnas beste? Hva tenker Høie om at 88 % i befolkningen ønsker å begrense eller forby profitt fra velferdstjenester som barnehage?

Setter man seg litt inn i finansieringsordningen for private barnehager, er det lett å se hvorfor denne bransjen tiltrekker seg de som motiveres av profitt, uten nevneverdig risiko.

De private barnehagene får de samme tilskuddene fra kommunen som de offentlige. Men lønnskostnadene i de private barnehagene er ofte lavere, dette skyldes i hovedsak at det er flere barn per voksen i private barnehager, samt lavere lønnskostnader fordi de ansatte jevnt over er yngre enn i kommunale barnehager.

En annen kilde til profitt er pensjon. Private barnehager får dekket utgiftene de har til ansattes pensjon med et flatt tillegg på 13 % (av lønnskostnadene i de kommunale barnehagene). Men dette har blitt et handlingsrom for de private til å ta ut mer profitt, og hele 95 % har lavere pensjonskostnader enn 13 %. I 2014 lå snittet på 7 % av lønnskostnadene i private barnehager (Kilde: Rapporten «Kostnader i barnehager 2014», av Telemarksforskning på oppdrag for Utdanningsdirektoratet, 2016).

FUS og Norlandia, som begge har meldt seg ut av PBL, har nå splitter nye pensjonsavtaler for sine nyansatte på 6 % og 5 % av lønna, men får stadig kompensert 13 % fra kommunen.

Trikset er altså, jo lavere pensjonskostnader du har, desto mer penger rett i lomma. Penger som skulle gått til gode pensjonsordninger for en allerede lavtlønnet gruppe. Og dette representerer utviklingenn i bransjen godt, dessverre.

Det investeres i liten grad av egne midler, men det tas opp lån, som betales ned av oss skattebetalere. Så får investorene driftstilskudd tilsvarende kommunal drift, de får alle «kundene» sine fra kommunene, og kompensert pensjonskostnader de ikke har.

Høyre støtter forbudet mot utbytte fra skole, fordi alle pengene skal komme elevene til gode. Det jeg lurer på er hvorfor Høyre og Høie samtidig mener det er greit med profitt fra barnehager. Hva er grunnen til at ikke alle pengene også skal komme barnehagebarna til gode?

Mer fra: Debatt