Debatt

Kulturnæring og tæring

La oss håpe det er et arbeidsuhell fra Kulturdepartementets side, når den nye åndsverkloven, som musikkbransjen mente virket lovende i høst, nå skaper sterk uro.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Loven, som gir rettigheter til alle som produserer musikk, film, tekst eller andre åndsverk, skulle moderniseres og sikre kunstnere i den digitale tidsalderen. Utkastet som kom i fjor så lovende ut, har det blitt sagt, men da kulturlivets rettighetsorganisasjoner samlet seg på Stortinget til åpen høring om loven tirsdag var mobiliseringen allerede i gang.

Flere profilerte musikere har samlet seg rundt kampanjen Uten musikk, og klokken 13.00 onsdag fjernet artister som Ingrid Olava, Marit Larsen og Bjørn Eidsvåg lyden på sine musikkvideoer.

Bestemmelsen som skaper harme blant musikerne er paragraf 71 som sier at opphavsretten til et verk blir overdratt til arbeidsgiver dersom kunstneren er i et ansettelsesforhold, og er uten økonomisk risiko for det som skapes.

Kulturdepartementet har brukt lang tid på å utforme den nye åndsverkloven, og de skal ha honnør for bestemmelsen som gjør det straffbart å strømme for eksempel film som åpenbart er lagt ut ulovlig. I disse dager har kulturministeren satt i gang arbeidet med ny stortingsmelding om kultur. At framtidens kulturpolitikk, med søkelys på kultur og næring og mindre statlig støtte, nå er i støpeskjeen mens kunstnernes rettigheter står på spill er absurd. Vi husker fortsatt den blåblå regjeringens løfte om å styrke kunstnerøkonomien.

Kulturministeren og hennes departement burde se satsingen på kultur og næring i sammenheng med utformingen av rettighetslovverket som faktisk er grunnlaget for at norske artister kan tjene penger på musikken sin. Uten denne sammenhengen blir planene om å utforme fremtidens kulturpolitikk redusert til fine ord i festtaler.

Nå må Stortinget lytte til de norske artistene som gjør opprør. Ellers har vi kanskje ikke så mye mer å lytte på i framtida.