Debatt

MDG - flere funksjonshemmede i arbeidslivet krever flere tiltak

I helgen skal MDG bestemme seg for om de ønsker å legge til rette for at flere med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i arbeidslivet, eller om yrkesaktive skal kunne beholde BPA frem til pensjonsalder. Jeg ser ingen grunn til å sette ønskene opp mot hverandre, og sier ja takk begge deler.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Funksjonshemmede og kronisk syke er en sammensatt gruppe, med ulike utfordringer. Noen tilstander er synlige, mens andre ikke vises utenpå. En funksjonshemning må ikke bety at man har nedsatt arbeidsevne.

Graden av sysselsetting varierer med type funksjonshemning. 23% av rullestolbrukere er i jobb og 67% av hørselshemmede er sysselsatt. Avstanden til arbeidslivet varierer for den enkelte.

Ja takk begge deler

Det er positivt at MDG i sitt forslag til stortingsprogram ønsker å «Legge til rette for at flere med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i arbeidslivet». Et mindretall vil erstatte ønsket med dette: «Jobbe for at yrkesaktive med nedsatt funksjonsevne skal kunne beholde deres brukerstyrte personlige assistanse (BPA) frem til pensjonsalder.»

Om flere skal delta i arbeidslivet, handler det om mer enn å stå i en eksisterende jobb. Det handler om å redusere ulikhetene mellom funksjonshemmede og andre arbeidstakere, overgang fra utdanning til arbeidslivet, stå i, og komme tilbake i jobb - og kombinasjonen mellom jobb og aktivitet. Dette varierer ut fra alder og livssituasjon.

Jeg setter min lit til at landsmøtet vedtar å legge til rette for at flere med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i arbeidslivet, og da er BPA og funksjonsassistent (assistent knyttet til arbeidsdeltagelse) virkemidler i å oppnå dette. Så jeg sier: ja takk begge deler.

Om å pålegge offentlige virksomheter å ansette

MDG ønsker å pålegge offentlige virksomheter å ansette en viss andel personer med redusert arbeidsevne for å øke deltagelsen i arbeidslivet.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) mener at 10 000flere funksjonshemmede må i arbeid innen 5 år, og mange av disse arbeidsplassene må naturlig komme i offentlig sektor.

Om offentlige virksomheter setter et måltall for rekruttering av funksjonshemmede, så støtter FFO det – med disse refleksjonene:
  • I rekruttering av funksjonshemmede til ordinære stillinger foretrekker FFO moderat kvotering, ikke radikal kvotering. 
  • Øremerkede arbeidsplasser for funksjonshemmede er en form for radikal kvotering. Her støtter FFO egne traineeplasser og opplæringsplasser, samt andre praksisplasser.
  • FFO mener arbeidsgivere må stimuleres til å tilby deltidsstillinger til funksjonshemmede. Det bør legges til rette for at flere kan dele en stilling, og at arbeidsgiver får kompensert for merkostnaden.

Arbeidsplasser for funksjonshemmede bør i stor grad være ordinære arbeidsplasser, og ikke særegne arbeidsoppgaver/stillinger for funksjonshemmede.

Flest mulig må få en mulighet

For å sikre flest mulig en mulighet i det ordinære arbeidslivet er sentrale virkemidler tiltak mot diskriminering, god tilgjengelighet, universelt utformede arbeidsplasser, en arbeidsmiljølov som sikrer en trygg arbeidsplass, og utdanning. Personer med nedsatt funksjonsevne har 4,5 ganger høyere sjanse for å være i arbeid dersom de har høyere utdanning.

FFO med sine 82 medlemsorganisasjoner og 335 000 medlemmer ønsker MDG sitt landsmøte lykke til – spesielt med vedtakene som betyr mye for oss.

Berit Therese Larsen
Fagpolitisk leder FFO

Les mer om FFOs anbefalinger i Broer til arbeid

Mer fra: Debatt