Debatt

Frekke Frp

Av alle dårlige vedtak på Frps landsmøte er vedtaket om å heve sperregrensen til Stortinget ett av de verste og frekkeste.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Parlamentarisk leder Harald Nesvik mente at Frp burde jobbe for å heve sperregrensen på 4 prosent for utjevningsmandater, til 5 eller 6 prosent. Det vil passe Frp svært bra, men være til stor skade for samarbeidspartiene Venstre og KrF.

VG har regnet ut at en sperregrense på 6 prosent hadde gitt Høyre 54 plasser på Stortinget mot dagens 48. Frps stortingsgruppe hadde økt med fire til 33 stortingsplasser. Til sammen ville det ha gitt Høyre og Frp 87 representanter, som er to mer enn flertall. Dermed kunne den blåblå regjeringen gitt blaffen i Venstre og KrF.

Det er ikke første gang at Frp vil de mindre partiene til livs. Carl I. Hagen mente i sin formannstid at landet ikke trengte «tullepartier» som Venstre og KrF. Stortinget ville etter Hagens mening fungere bedre uten dem.

Samme udemokratiske tankegang ligger bak Frps vedtak om å heve sperregrensen. Partiet har ingen forståelse for mangfoldet i norsk politikk og for nødvendigheten av flere partier for å ivareta demokratiske hensyn.

Velgerbefolkningen er slik sammensatt at det er behov for partier på venstresiden, på høyresiden og i midten. Flerpartisystemet sørger for at velgernes ulike interesser blir godt ivaretatt. I land med bare to store partier, som USA og Storbritannia, fungerer ikke systemet like godt. Donald Trump er et godt eksempel på det.

Hvis sperregrensen hadde vært 5 prosent, ville fire av dagens stortingspartier nærmest blitt utradert. På gjennomsnittet av maimålingene har SV 4,2 prosent, Venstre 3,1 prosent, KrF 4,9 prosent og MDG 3 prosent. Med en sperregrense på 5 og ikke 4 prosent, ville ikke Stortinget på noen måte ha speilet folkemeningen. Heldigvis er ingen andre partier som støtter Frps sperregrense.

Mer fra: Debatt