Debatt

Ha tro på en ambisiøs opptrappingsplan, KrF!

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har ventet i 25 år på en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Høsten 2016 kom en plan. Den var laget helt uten brukerinvolvering, var uambisiøs på brukernes vegne, og en stor skuffelse etter FFO sitt syn.

Vi vet at KrF delte vårt syn. I sitt alternative budsjett ba de regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med en langt mer ambisiøs plan, fremlagt senest våren 2017.

Nå er det landsmøte, og KrF skal vedta programmet for neste stortingsperiode. Opptrappingsplanen er ikke i havn. Men ingen steder i programmet følger KrF opp sitt ønske om en ny opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering!

En opptrappingsplan må gi et reelt løft

Mye av innholdet i planen lagt frem høsten 2016 bygger på arbeid allerede i gang gjennom oppfølging av Primærhelsemeldingen. Vi ser ingen satsing på styrking av koordinerende enheter, lærings- og mestringstilbud og likepersonsarbeidet. Ingen friske midler følger med planen. Tvert imot – regjeringen kutter 315 mill. kroner på helsebudsjettet ved å fjerne sykdomslisten. Bare deler av disse midlene settes inn i opptrappingsplanen. Det betyr at funksjonshemmede og kronisk syke selv finansierer et dårligere helsetilbud.

Brukerinvolvering er kvalitetssikring, og skaper et bedre helsetilbud. FFO er opprørt over at brukerorganisasjonene overhodet ikke er tatt med på råd, og at planen er laget uten å samarbeide med oss.

Vi ønsker en helt ny plan som er utarbeidet i samarbeid med brukerorganisasjonene, en plan med friske midler som kan heve kvaliteten på helsetilbudet. En opptrappingsplan må gi et reelt løft innen habilitering og rehabilitering.

Kan KrF love å sørge for det i en maktposisjon fra høsten av? Da må det inn i programmet.

Til slutt vil vi takke KrF for de gode forslagene i programmet som er viktige for FFO sine 83 organisasjoner og 335.000 mennesker.

Godt landsmøte.

Mer fra: Debatt