Debatt

Rett i revers

Det pågår en meningsløs debatt om eierskapet til «framover» og «bakover» i norsk politikk.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Sentrale Høyre-folk bruker nemlig uforholdsmessig mye av sin tilmålte energi på å harselere over at de rødgrønne skal reversere endringer i arbeidsmiljøloven, helsereformen og kommunereformen, om de vinner valget.

Det er tre grunner til at dette tullet må stoppe.

For det første fordi politikk dreier seg om ulike himmelretninger. Det politiske hovedskillet i norsk politikk går ikke mellom «framover» og «bakover», det går mellom «høyre» og «venstre». Politikk måles med kompass, ikke kalender. Da Høyre fjernet 600 lærerstillinger i norsk ungdomsskole, tok de bort stillinger som var øremerket og sårt trengt til kommuner med lav lærertetthet. Høyre har også fjernet den populære og viktige ordningen med frukt og grønt i norsk skole. Er dette å ta landet tilbake i tid, eller fram i tid? Ingen av delene. Det er å flytte norsk skole mot høyre.

For det andre er kampen om framtiden et påfunn i nøyaktig samme utilgivelige ånd som Høyres kosmisk intetsigende slagord «nye ideer og bedre løsninger», som om alt som kommer fra Høyre er nytt og bedre enn alt annet. Da Høyre som en av sine første saker i regjering startet med å gi legene reservasjonsrett mot abort, etter påtrykk fra det eneste religiøst funderte og rene antiabortpartiet vi har på Stortinget, så var det ikke akkurat «nye ideer og bedre løsninger» de mange tusen personene landet over demonstrerte mot i 2014.

For det tredje må Høyre lære seg å måle politikk opp mot innhold, ikke avsenderen. Da Høyre trakk det omstridte datalagringsdirektivet, som de tidligere hadde innført (sammen med Ap), var det ingen i Høyre som anklaget partilederen for å reversere Norge, eller at hun tok landet bakover i tid. Det var det heller ingen grunn til, fordi dette var et framskritt for personvernet.

Høyres politiske kompass burde fortelle dem at en ideologisk kamp mot kollektive ordninger først og fremst er høyrepolitikk, ikke framtidspolitikk.

Mer fra: Debatt