Debatt

Stans velferdsprofitørene!

Våre skattepenger til barnehage, barnevern, skole, sykehus og omsorg bør ikke på til privat profitt.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det er kommet et fremmedelement inn i velferdstjenestene våre: Velferdsprofitørene. Dette er kommersielle selskap som først og fremst har som formål å tjene penger – og de vil gjøre det på bekostning av våre skattefinansierte velferdstjenester.

De som slapp disse kommersielle aktørene inn i velferdstjenestene, mente at det ikke hadde noe å si hvem som leverte tjenestene, så lenge kvaliteten var god. Alle advarsler ble avfeid som skremselspropaganda. Nå vet vi bedre. Etter over 20 års erfaring med velferdsprofitørene, bør vi diskutere de reelle konsekvensene, ikke teoretiske lovnader.

Vi i aksjonsgruppa «Stans velferdsprofitørene» har på ulikt vis sett og kjent på disse konsekvensene. Vi har sett at ideelt drevne barnevernsinstitusjoner skvises ut av kommersielle storkonsern. Vi har sett at tilbudet kuttes fordi eiere skal ha sin profitt. Vi har opplevd at det som var en stabil, god og trygg barnehage for barna våre har blitt fullstendig snudd på hodet fordi de styrende politikerne ville la kommersielle aktører overta barnehagedriften fra kommunen. Vi har opplevd hvordan kostnadskutt og en autoritær lederstil ved kommersielle sykehjem har gått utover pasienttilbudet og arbeidsmiljøet til de ansatte. Vi har opplevd at eierne av høyskolen har forsøkt å lure unna 100 millioner, mens vi har fått beskjed om å holde kjeft av hensyn til skolens omdømme og verdien på vitnemålet vårt. Vi har opplevd at sentral informasjon om virksomhetene tilbakeholdes som forretningshemmeligheter.

Vi ønsker ikke flere dårlige eksempler på hva som kan skje når man overlater våre barn, syke og eldre til aktører med kommersielle motiv. Vi er ikke enig med dem som mener at det ikke er forskjell på å drive barnehage og butikk. Velferdstjenester er ikke egnet for et kommersielt marked. Barnehage, barnevern, skole, sykehus og omsorg er våre aller viktigste velferdstjenester. Dersom disse feiler kan det ha avgjørende betydning for menneskers liv.

Selvfølgelig finnes det problemer i offentlige og ideelle virksomheter også, men i disse tilfellene er det ingen som tjener på situasjonen. En av de tydeligste konsekvensene av å slippe velferdsprofitørene til, er at en stadig større del av våre felles velferdskroner ender som privat profitt. På grunn av velferdsprofitørenes kreative selskapsstrukturer – og politikernes manglende vilje – finnes det dessverre ingen oversikt over hvor mye penger det er snakk om totalt. Derimot har vi en del talende eksempler.

På fem år tjente sju kommersielle barnevernsaktører til sammen 550 millioner kroner på barnevernstjenester. Over en halv milliard som var satt av til omsorg for noen av de mest sårbare barna i samfunnet vårt, nådde altså aldri fram til barna. I stedet endte pengene opp hos det britiske oppkjøpsfondet Argan Capital, Sveriges rikeste og mektigste familie, Wallenberg, og Kristian og Roger Adolfsen, av Nettavisen omtalt som «Norges ukjente milliardærbrødre».

De samme «ukjente milliardærbrødrene» tok forresten ut 102 millioner kroner i rent utbytte på to år fra selskapet sitt Norlandia Care, som i tillegg til barnevern driver stort innen blant annet barnehager og sykehjem. Samme år solgte medeierne Benn Eidissen og Even Carlsen seg ut av selskapet, og satt igjen med en samlet gevinst på 500 millioner kroner.

Alle velferdsprofitører er sluppet inn av politikere, og stort sett driver de innenfor rammene som politikerne har satt. Derfor er det gjennom politikken vi må stanse velferdsprofitørene. Dette har de selv skjønt for lenge siden. Derfor bruker de store ressurser på å påvirke våre folkevalgte. Hver gang en politiker foreslår å begrense velferdsprofitørenes makt, markeder eller private profitt, mobiliserer de massivt gjennom lobbyvirksomhet, reklame og opinionskamp.

Men flertallet i befolkningen ønsker ikke velferdsprofitører. 88 prosent av velgerne som har tatt standpunkt, vil begrense eller forby kommersielle selskapers mulighet til å hente privat profitt fra barnehager, barnevern, skole, sykehus og eldreomsorg.

Nå trenger vi en folkelig motvekt til velferdsprofitørenes lobbyisme. Derfor har vi gått sammen om kampanjen «Velferd uten profitt». Dette er en partipolitisk uavhengig kampanje der alle som vil kan delta.

Ett av våre mål er å ansvarliggjøre alle politikerne som står på valg i høst. Vi vil vite om de er enige i prinsippet om at «Våre skattepenger til barnehage, barnevern, skole, sykehus og omsorgstjenester bør gå til felles velferd, ikke til privat profitt.» På vår nettside www.velferd-uten-profitt.no kan du selv bidra til å finne ut hva de enkelte kandidatene mener om dette spørsmålet – og bli med i kampanjen.

Stortingsvalget 2017 er vår sjanse til å stanse velferdsprofitørene. Vi vil ha deg med på laget. Vi må være mange for å utgjøre en effektiv motvekt til velferdsprofitørenes lobbyisme. Din innsats kan bli avgjørende – bli med!

Aksjonsgruppa i «Stans velferdsprofitørene» er Linn Herning, Sturla Haugsgjerd, Ida Søraunet Wangberg, Geir Kjetil Sandve, Trine Kielland, Eirik Mossefinn, Birgit Berg, Asbjørn Sagstad, Heidi Simensen, Tilde Broch Østborg, Kenneth Arctander Johansen, Fawsi Adem og Annika Sander

Mer fra: Debatt