Debatt

Utdanning for bærekraftig utvikling: Nå må Norge henge med!

Ny generell del av læreplanen er på høring, og henger ikke på greip verken i forhold til Ludvigsen-utvalgets perspektiver på fremtidens skole og heller ikke i forhold til FNs bærekraftmål.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Nå er det på tide at Kunnskapsdepartementet selv «opner dører mot verda og framtida» og tar konsekvensene av at verden ikke bare har miljø- og klimautfordringer, men også fattigdom, ulikhet, fordeling, migrasjon og konflikt. Hovedutfordringene globalt handler ikke om teknologi alene, eller miljø-og klima isolert, men om dilemmaer mellom utvikling og miljø.

Bærekraftig utvikling er øverst på agendaen internasjonalt etter at FN vedtok nye bærekraftsmål. Alle land er i ferd med å integrere tematikken i sine læreplaner og klasserom. Norge lover også dette i Stortingsmelding 28, men greier fortsatt ikke å inkludere utvikling i bærekraftig utvikling.

«Bærekraftig utvikling skal både romme miljøutfordringene og teknologiske endringer, og til sammen bidra til at elevene oppdras til å bli miljøbevisste», skriver Thue fra Kunnskapsdepartementet i Dagsavisen. Hvor blir det av den sosiale og økonomiske dimensjonen? I henhold til FN, OECD og resten av verden hviler bærekraftig utvikling på tre grunnpilarer: samfunn, økonomi og miljø. Tar man ikke hensyn til alle tre sider, vil ikke resultatet være bærekraftig. (OECD 2008).

Det som forundrer oss er at akkurat den samme konklusjonen kom Kunnskapsdepartementet selv frem til i 2012: «Opplæringen i Norge har lagt vekt på miljødimensjonen i opplæringen og i mindre grad integrert den globale utviklingsdimensjonen. Det er derfor et mål å fornye satsing på utdanning for bærekraftig utvikling .» (KD.2012.Kunnskap for en felles framtid).

Bærekraftig utvikling krever kompleks problemløsning. Fremtidens borgere trenger handlingskompetanse på dette!

Mer fra: Debatt