Debatt

Høyre sløser bort en hel generasjon

Hva har vår generasjon igjen etter at Høyre har brukt opp handlingsrommet i skatt og oljepengebruk, privatisert fellesskapets ressurser og solgt seg ut av selskapene våre?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Innlegget er skrevet i samarbeid med Eirik Faret Sakariassen, 2. stortingskandidat i Rogaland SV

Hva blir igjen til oss som skal gjøre ferdig utdanning og finne våre første faste jobber?

Høyre står for en uansvarlig økonomisk politikk. Arbeidsløsheten er rekordhøy, oljepengebruken er rekordhøy, og milliardene i skattekutt gjør situasjonen verre.

I en tid med høy ungdomsledighet, er svaret til Høyre å gjøre oss alle til vikarer. I flere europeiske land har den samme oppskriften satt en generasjon unge voksne på gata, på jakt etter løsarbeid. Ingen kjøpekraft, ingen sparing, ingen akkumulasjon av kapital. Hele samfunn stagnerer.

Derfor trenger vi en politikk for ordentlige jobber. Høyre påstår skattekuttene skaper dette, og at oljepengebruken holder ledigheten lav. Men arbeidsløsheten har ikke vært høyere på 30 år, og mottiltakene spes ut med sløsing.

Sløsing, fordi Høyre gir bort milliarder i skattekutt. De rikeste får 1.600 kroner dagen. Rett fra oljefondet til forbruk. Ikke til arbeid eller investeringer.

Vanlige folk får en tier om dagen. Det er ikke engang nok til å henge med i prisveksten som skattekuttene skaper. Forskjellene øker, og sammen med en nedgang i reallønna får vi svekket kjøpekraft. Vi kommer rett og slett dårligere ut med Høyres politikk.

Med SV i regjering ble det skapt 350.000 nye arbeidsplasser. To tredjedeler i privat sektor. Høyre skylder på olja – vi hadde en finanskrise. Regjeringer måles på hvordan landet styres gjennom tøffe tider. Med Kristin Halvorsen som finansminister kom vi ut av finanskrisen med rekordlav ledighet, reduserte forskjeller og høy sysselsetting. I sterk kontrast til hvordan Høyre tar oss gjennom dagens situasjon.

Om Høyre virkelig mente lav arbeidsløshet og små forskjeller er viktige mål, hadde de prioritert dette. Det gjør de ikke. Høyre «tror på Norge». Vi tror ikke på Høyre. Handlingsrommet for vår generasjon sløses bort.

Mer fra: Debatt