Debatt

Dårlig personalpolitikk

Vi savner ydmykhet fra avdelingsdirektør Eldbjørg Sande hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Innlegget er skrevet i samarbeid med Ine Johannesen, nestleder i Vergeforeningen Følgesvennen

Dagsavisen hadde 9. mars en artikkel om hvordan representanter og verger for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger blir behandlet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Vi i Vergeforeningen har i de årene Fylkesmannen har hatt ansvaret for vergemål, fått mange henvendelser og selv gjort direkte erfaringer med deres måte å komme vergene i møte på.

Vi er svært bekymret for Fylkesmannens behandling av sine oppdragstakere. Dette gjelder spesielt verger og representanter som tør å si fra når barnets rettigheter blir krenket.

Den muntlige veiledningen som Fylkesmannen viser til, oppleves av mange som svært ubehagelig og skarp. Formen og tonen på skriftlige meldinger til representanten/vergen med frist til å komme med tilsvar, virker likeledes ofte anklagende, som om Fylkesmannen allerede har gjort seg opp en mening i saken.

Ut fra det vi har erfart har vi full forståelse for at verger og representanter er engstelige når Fylkesmannen tar kontakt, og for at mange vegrer seg for å ta kontakt med dem.

Selv om den det gjelder ikke alltid blir suspendert for godt, så kan Fylkesmannens tilnærmingsmåte virke så demotiverende og nedbrytende at gode verger gir seg. Når reaksjoner og sanksjoner fra Fylkesmannens side fører til at repreentanter og verger ikke lenger tør å stå opp for de mindreåriges rettigheter, finner vi dette svært alvorlig.

Det faktum at avdelingsdirektør Sande ikke er villig til å se nærmere på tilbakemeldinger fra representanter/verger samt Vergeforeningen, vitner om manglende respekt for de utfordringer oppdragstakerne står i.

Dette er rett og slett dårlig personalpolitikk, noe som til syvende og sist rammer de mindreårige asylsøkerne og flyktningene og bidrar til å undergrave deres rettssikkerhet.

Mer fra: Debatt