Debatt

Regjeringens syriske hemmelighetskremmeri

Norges Fredsråd har i likhet med mange andre aktører lenge kritisert fraværet av en mer åpen og demokratisk debatt om norsk sikkerhets- og utenrikspolitikk.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I Syria har dette vært svært aktuelt, da Norge har bidratt militært i å trene syriske grupper for å slåss mot IS i Syria. Debatten har stort sett foregått i lukkede fora.

Vi sendte et brev til Forsvarsdepartementet kort tid etter Syria-vedtaket med spørsmål om det folkerettslige grunnlaget bak, i tillegg til spørsmål rundt hvilke grupper vi skulle trene i Syria, og hvordan vi kunne kontrollere disse.

Brevet forble ubesvart, på tross av gjentatte purringer, fram til vi i anledning den nasjonale «Nei til Norge i Syria» -kampanjen sendte enda et brev. Der la vi til spørsmål om de norsk-støttede gruppene fortsatt eksisterte, og om de respekterte den nylig inngåtte våpenhvilen.

Forsvarsministerens svar gir oss liten grunn til optimisme. Hovedinnvendingene våre besvares på en lite tilstrekkelig måte. Spørsmålet om de norsk-støttede gruppene respekterer våpenhvilen anses som «ikke relevant». Disse velges ut gjennom en «systematisk prosess» for så å bli «vurdert fortløpende av våre styrker». Det er alt

Vi mener fortsatt dette er folkerettslig svakt. Det finnes ingen FN-resolusjon som opphever Syrias suverenitet over egne grenser, og vi vet ikke hvem Norge trener.

Senterpartiet rettet nylig spørsmål til regjeringen. Den var like unnvikende i sitt svar, og rettferdiggjorde det med at Stortingets lukkede utvidede utenriks- og forsvarskomité blir underrettet. Navarsete mener at dette ikke er tilstrekkelig, og at vi bør ha krav på mer informasjon.

Nå har det snart gått ett år, og Stortinget må avgjøre om bidraget skal forlenges. Mye taler for at det vil være svært uklokt med videre militær involvering i Syria fra Norges side. Vårt minstekrav er at regjeringen åpner for en mer åpen debatt hvor flere får uttale seg. Spørsmål om krig og fred er relevante for flere enn de hittil innvidde.

Mer fra: Debatt