Debatt

Unik mulighet for norsk næringsliv

Hva sier UD, hva sier Børge Brende og hva sier NHO? Blir dere med?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Innlegget er skrevet i samarbeid med Kjell Erik Øie, generalsekretær i Plan Norge, og Inga Bolstad, direktør for Norsk Senter for Menneskerettigheter, Universitetet i Oslo

FNs konvensjon for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) er ratifisert av 171 stater. Den understreker staters ansvar for å «fremme ansettelse av mennesker med nedsatt funksjonsevne i privat sektor gjennom hensiktsmessige strategier og tiltak» (Art 27).

Videre er FNs bærekraftsmål 8 tydelig på at man skal fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Her trekkes ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne spesielt fram.

Norge satser nå stort på jobbskaping i utviklingsland. Det er bra! Men det er behov for høyere kompetanse om hvordan inkludere verdens én milliard funksjonshemmede. Vi ønsker en åpen dialog om dette og vi mener at Utenriksdepartementet har en sentral rolle i å:

* Formidle tydelige forventninger til næringslivet som mottaker av bistandsmidler om at det må legges til rette for at også funksjonshemmede inkluderes.

* Styrke ILOs Global Business and Disability Network, og oppfordre NHO til å delta aktivt i nettverket.

* Utvikle enkle og konkrete kriterier og rapporteringsrutiner for inkludering av unge funksjonshemmede i programmet for yrkesopplæring «Building skills for jobs».

* Ta initiativ til en internasjonal konferanse i 2017 om jobbskaping for unge funksjonshemmede i næringslivssamarbeid for utvikling, med mål om å lære fra gode erfaringer og skape større fagnettverk.

Telenor er i dag det eneste norske selskapet som både i Norge og internasjonalt legger til rette for at unge funksjonshemmede får tilgang til arbeidsmarkedet gjennom sitt Open Mind program. Telenor er også eneste nordiske medlem av ILOs globale nettverket for næringslivet.

Næringslivet har fått en svært viktig rolle i å nå FNs bærekraftsmål. Menneskerettighetene, og prinsippene om at ingen skal etterlates, er selve kjernen i rammeverket. Vi kan legge til rette for deltakelse fra funksjonshemmede i sør for å sikre inkluderende utvikling og vekst.

Mer fra: Debatt