Debatt

Kutt i AAP-ordningen er feil resept

Altfor mange ungdommer står utenfor arbeidslivet. Dagens AAP-ordning fungerer ikke godt nok.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Kjære Hadia Tajik. «Andelen unge som ikke er i arbeid, har ikke vært så høy på over ti år, og antallet unge uføre øker. Ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP) fungerer ikke godt nok, og for mange som har noe arbeidsevne, blir likevel 100 prosent uføre», slår Arbeiderpartiet fast i sitt forslag til nytt program 2017–2021.

Vi i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er enige i at altfor mange ungdommer står utenfor arbeidslivet. Dagens AAP-ordning fungerer ikke godt nok.

Men vi kan ikke være enige i Aps forslag om å kutte ordningen fra fire til to år for alle født etter 1990. Det er feil resept.

Forslaget mistenkeliggjør og forskjellsbehandler en allerede utsatt gruppe, og kan oppfattes som et dårlig skjult kutt for å spare penger. Det hjelper ikke å programfeste at kompensasjonen er at kommunen skal garantere ungdommene jobb. Det er ikke realistisk.

Vi er enige i at alle som kan jobbe, skal komme i jobb så raskt som mulig, men det fordrer at de er klare for arbeidslivet. De født etter 1990 kan trenge tiltak som for eksempel utdanning som arbeidsmarkedstiltak. En toårig ordning eliminerer muligheten til et utdanningsløp lenger enn to år.

Og selv om AAP-ordningen kan vare i inntil fire år, betyr jo ikke det at man skal gå på den i fire år. FFO tror at med tett oppfølging og individuelle planer kan langt flere gå ut av ordningen lenge før det har gått fire år. Oppfordring til Aps landsmøte 24. april:

Forslaget er nok fremkommet med de beste intensjoner, men som en interesseorganisasjon for 83 medlemsorganisasjoner som representerer over 300.000 mennesker, kan FFO slå fast at om dette blir vedtatt vil det få dramatiske konsekvenser for de det gjelder.

FFO oppfordrer sterkt landsmøtet til å stryke linje 519-521 i sitt forslag til stortingsprogram som omhandler å redusere AAP til to år.

Vi setter vår lit til at landsmøtet kan vedta en styrket AAP-ordning uten å kutte i den.

Mer fra: Debatt