Debatt

Svevestøv kan gi demens

Dieselforbudet i Oslo var begrunnet med hensynet til akutte plager hos astmatikere og allergikere. Men nyere forskning tyder på at langvarig eksponering for svevestøv, enten det nå kommer fra veitrafikk eller vedfyring, også kan gi andre alvorlige kroniske helseskader.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.
Tidsskriftet Science kunne nylig fortelle at både dyreforsøk og epidemiologiske studier kan tyde på at innånding av de fineste partiklene, de som betegnes PM2.5, blant annet kan kobles til demens og kognitiv svekkelse. Betegnelsen PM2,5 er partikler som er mindre enn 2,5 mikrometer i diameter. Én mikrometer en tusendels millimeter. Disse partiklene er mindre enn typiske røde blodlegemer, og kan derfor transporteres rundt i kroppen med blodet like lett som blodlegemene. De kan lett komme inn i blodomløpet, ikke bare via lungene, men også når de fanges opp i nesen. Og dyreforsøk tyder på at dette blant annet kan føre til demenslignende forandringer i hjernen.
Flere undersøkelser som er nevnt i Science tyder på at langvarig eksponering for luftforurensing fra veitrafikk gir økt forekomst av demens. Særlig nevner Science en undersøkelse som nettopp er publisert som kan tyde på at å bo et sted med PM2,5-eksponering høyere enn EPA-grensen på 12 mikrogram/kubikkmeter dobler risikoen for demens hos eldre kvinner.  De norske grenseverdiene for PM2,5 er i dag 15 mikrogram/kubikkmeter, men er anbefalt redusert til 12 i 2020.
En svensk undersøkelse fra Umeå tyder også på at eksponering for veitrafikk kan gi økt forekomst av demens https://tinyurl.com/h8aldsm, men det understrekes her at også andre faktorer enn loftfururensing, som for eksempel trafikkstøy, kan spille en rolle.