Debatt

Sats på minoritetskvinner!

KIA er en ideell organisasjon som i over førti år har drevet et unikt arbeid for minoritetskvinner og deres barn i Oslo.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

En kombinasjon av norskkurs for kvinnene med barnehagetilbud gir et helhetlig tilbud til en gruppe kvinner som ellers ville falle utenfor det ordinære kommunale tilbudet fra Oslo Voksenopplæring.

Hvert fjerde år må tilbudet ut på anbud, og KIA har de senere årene opplevd sterk motstand fra Utdanningsetaten som mener at det er tilstrekkelig med kommunale plasser til å dekke opp for behovet. Til tross for det, lyktes det å få ut tilbudet på anbud for fire år siden, og KIA har også i disse årene drevet viktig integreringsarbeid. Nærmere hundre kvinner går på skolen og syttifem barn går i barnehagen. Dette tilbudet representerer det første møtet med norsk tradisjon, språk og forventninger. Det ivaretar et nødvendig bindeledd mellom barn, minoritetskvinner og det norske samfunnets krav og forventninger i utdanningssammenheng.

Nå er kontrakten deres nok en gang i ferd med å løpe ut, og nok en gang kommer motstanden fra kommunen mot det tilbudet KIA driver. Det er nok plasser, blir det sagt. Det er ikke behov for å støtte opp om dette alternative tilbudet. Til de vil jeg si, tenk på kvinnene, tenk på barna. Tenk på sysselsetting, tenk på aktivt samfunnsdeltagende mødre. KIA er et meget viktig tilbud i Oslo som jeg oppfordrer byrådet om å støtte; et nytt anbud for et tilsvarende tilbud må ut raskest mulig!

Mer fra: Debatt