Debatt

Høyres alternative fakta om Osloskolen

Fasaden i Osloskolen sprakk. Ut veltet et politisk overstyrt skolesystem som hindret læring for elevene, som laget prestasjonspress, teaching to the test, inflasjon på testresultat, munnkurv og segregering.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Ja, rektorer i Oslo kaller det selv for brune og hvite skoler. Likevel roper Kristin Vinje og Saida Begum at «Osloskolen er best i landet» Men ingen hører lenger.

Fasaden ble bygget på enkeltforskere og en selektiv bruk av tall og resultat for å sminke påstanden om at Høyres politikk gjorde «Osloskolen best i landet». Den alternative forståelsen av SSBs tall er nok et eksempel på dette. Selv om Høyre har bestilt dem sier de ingenting om Høyres skolepolitikk.

Vinje og Begums «Osloeffekt» er en import av «The Texas-miracle» der testresultatene gikk i været under guvernør Bush jr på 1990-tallet. Derfor laget også president Bush jr nasjonal skolepolitikk av testregimet sitt med No Child Left Behind. Dette har Høyre i stor grad har kopiert i 18 år i Oslo.

Både i Osloskolen og i USA har politikken hatt en rekke bieffekter. Professor Daniel Koretz viser at den fører til innsnevring av pensum, skolevegring, korrumpering av tester, at læreplanen ikke styrer undervisningen, til ressursstyring mot elever en enkelt forbedrer testresultatene til. At de mest ressurskrevende elevene, de aller svakeste som trenger mest hjelp og oppfølging, i større grad ikke får den hjelp og oppfølging de burde fått. En har også sendt den korrumperte styringsinformasjon oppover til Høyres politikere som har trodd at deres politikk var årsaken til den mirakuløse resultatfremgangen. Men Koretz fant også at en slik politikk gir stor inflasjon i testresultat. I Texas fant en til slutt ut at politikken ikke gav resultatfremgang i det hele tatt. Mirakelet var bare juks.

Mirakler er for de troende. Det er og kjernen i Høyres problem. I stedet for tro på mirakler burde Høyre tatt ansvar for sin egen feilslåtte skolepolitikk. Men fornektelsen av fakta gjør at Høyre fortsatt vil føre en kunnskapsløs kunnskapspolitikk. Det er fortsatt ikke noe å gå til valg på.

Mer fra: Debatt