Debatt

Misvisende om ledighet

Vi trenger en ny og bedre arbeidsmarkedspolitikk.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Grundige reportasjer i TV 2 om de offisielle tallene over arbeidsledige reiser tvil om vi kan stole på om tallene gir et riktig bilde av situasjonen på arbeidsmarkedet. Den faktiske ledigheten ligger antakelig på 7,8 prosent og ikke på 2,8 % som Nav opererer med i sin siste statistikk over helt arbeidsledige.

Ifølge spørreundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå (SSB) er antallet ledige 4,7 prosent. Men heller ikke SSB klarer tydeligvis å fange opp alle som er ledige. Det finnes åpenbart et stort marked med skjult ledighet.

Siden i fjor høst har TV 2 fulgt 550 arbeidsledige. Mange av disse er forbitret over at de ikke er med i den offisielle ledighetsstatistikken. 88.000 av de 143.000 mottakerne av arbeidsavklaringspenger har fått beskjed fra Nav om at de er arbeidssøkere. Likevel tas de ikke med i statistikken. Nav forsvarer det med at de følger internasjonale kriterier når de lager statistikken. Det holder ikke. Navs jobb må være lage statistikk som er til nytte for myndighetene her i landet.

Tidligere arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) innrømmet i intervjuet med TV 2 at det er stilltiende politisk enighet om å bruke en ledighetsstatistikk som ikke forteller hele sannheten. Både han og tidligere statsråder har «sminket tallene» for å tegne et mer positivt bilde av utviklingen på arbeidsmarkedet.

Hvis det er sant det den tidligere statsråden hevder om at tallene er «sminket», må regjeringen gripe inn og få de riktige tallene på bordet. Regjeringen har sagt at jobben med å få flere i arbeid er dens viktigste oppgave. Ledighetstallene er et mål på om regjeringen har lykkes eller mislykkes med politikken for å få ledigheten ned.

De offisielle tallene viser at arbeidsløsheten har bitt seg fast på det høyeste nivået her i landet på over 20 år. Etter det som er avdekket den siste uka, er den faktiske ledigheten mye større. Vi trenger ikke bare ny og bedre statistikk. Vi trenger en ny og bedre arbeidsmarkedspolitikk.

Mer fra: Debatt