Debatt

Forvaltningen av Norsk folkeminnesamling tas på alvor

Audun Kjus stiller spørsmål ved hvordan kulturarven forvaltes. Det er bra. Men at Norsk folkeminnesamling vurderes avviklet er ikke riktig.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I Dagsavisen 13. januar skriver Audun Kjus, fagansvarlig for Norsk etnologisk gransking, kritisk om manglende satsing på bevaring av norsk kulturarv. Han omtaler blant annet situasjonen for Norsk folkeminnesamling, som i dag forvaltes av Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo. Kjus skriver at «for øyeblikket ser Universitetet i Oslo seg dessverre ikke i stand til å tjene penger på Norsk folkeminnesamling. Det humanistiske fakultetet har gjennom en årrekke tappet denne institusjonen for ressurser, og vurderer nå å avvikle den fullstendig.»

Ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ser vi det som et stort ansvar å forvalte de etterlatte skriftene etter Asbjørnsen og Moe, Landstad, Bugge, og mange hundre andre samlere av norske folkeminner. Vi vurderer ikke å avvikle samlingen. I vårt fagmiljø for kulturhistorie har det de siste årene vært en økende forskningsaktivitet med utgangspunkt i Norsk folkeminnesamling, og samlingen brukes nå også aktivt i undervisningen av våre studenter. Vi gjennomgår for tida samlingen med henblikk på å sikre at den bevares for framtida og gjøre den bedre tilgjengelig for forskere og allmenheten gjennom digitalisering og oppgradering av kataloger.

Det er imidlertid et dilemma at dagens finansieringssystem for universitetene ikke legger godt til rette for samlingsdrift. Vi må finne de beste løsningene med de ressursene vi har til rådighet, samtidig som vi søker samarbeid med andre interesserte parter om å bevare og løfte fram denne viktige kulturarven for framtida.

Bjørn Olav Utvik er instituttleder ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, UiO.

Mer fra: Debatt