Debatt

Kjære Politi: Følg hjertet og følg loven!

På bakgrunn av at Politiets Utlendingsenhet også tidligere har gjennomført politiaksjoner for å sende ut mange asylsøkere rundt juletider, ser vi behov for å komme med denne konkrete appellen: La det være julefred! Følg hjertet og følg loven.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Vi har akkurat sett en grusom aksjon: Skrekknatten 15. november. Noe så brutalt må ikke skje igjen. Og særlig ikke i jula, når disse ungdommene burde få feire jul sammen med sine nye venner, nye omsorgspersoner og frivillige i nærmiljøet rundt i hele Norge.

Vi oppfordrer Politiets Utlendingsenhet om å ikke bryte loven for å etterkomme regjeringens og Stortingets politikk. Praksisen vi er vitne til nå, går på liv og helse løs. Advokatforeningen, og juseksperter mener praksisen også går på rettssikkerheten løs. Den norske Legeforening og Folkehelseinstituttet mener dagens alderstesting av mindreårige er for usikker og ikke tilstrekkelig vitenskapelig basert. Rådet for Legeetikk kritiserer legen som utfører testene for UDI. Alderstesten er et avgjørende element i disse utkastelsene. Risikoen ved at UDI fremdeles bruker dem er altfor stor!

For oss nordmenn representerer politiet trygghet. Politiet ivaretar borgerne i tykt og tynt, beskytter innbyggernes rettigheter og opprettholder lovlighet og orden i landet vårt. Dag og natt. Det er vi glade for. Men, kjære politi, dere vet jo at «brudd på utlendingsloven» ofte bare betyr at en har fått avslag på asylsøknad. En har ikke gjort noe kriminelt. Men det vet kanskje ikke folk flest. Da må dette forklares – og vises i praksis, også ved at politiet ikke behandler mennesker med avslåtte saker som kriminelle.

Biskopene i Den norske kirke ber i et nytt brev til statsminister Erna Solberg om et juleamnesti: At regjeringen innstiller returer av flyktninger og asylsøkere til over jul. Brevet er sendt samme dag som tusenvis av mennesker over hele landet var samlet for å tenne tusen lys for mennesker på flukt og be om en mer human asylpolitikk i vårt land.

Bispemøtet ber også i brevet om at myndighetene vurderer dagens returpraksis på nytt. Dette på bakgrunn av omfanget av skildringer de mottar fra lokalsamfunn og menigheter som er rystet over hvordan unge asylsøkere vekkes på nattetid, legges i håndjern, interneres uten å kunne ta farvel med venner og familie. De får så beskjed om endelig avslag og at de skal returneres raskt. Slik foregikk det på Skrekknatten. Slik ble 68 unge afghanere og deres rettssikkerhet rammet. Dessverre har det vist seg at Skrekknatten var en politiaksjon fra PU som var svært nøye planlagt.

Vi ber om at dette ikke skjer igjen. Refugees Welcome har tiltro til, og har erfaring med god kommunikasjon med politiet. Dette helt fra vår begynnelse da vi hadde daglig og kontinuerlig kontakt med ansatte på Politiets Utlendingsenhet på Tøyen. Vi gjorde alt vi kunne for å følge avtalene våre, for å følge lovverket, og likevel bidra med den nødvendige humanitære hjelpen som situasjonen krevde. Justisdepartementet og andre organisasjonene gikk inn ikke tidlig nok inn for å ivareta de opptil 2000 flyktninger som ankom per uke høsten 2015. Det gjorde Refugees Welcome. Samarbeidet med  politiet på PU var den gangen svært viktig, og gjensidig.

På bakgrunn av dette fikk vi en takketale av PU da vi mottok Annette Thommessens minnepris 2016. Daværende sjef for PU, Kristin Ottesen Kvigne, nå avdelingsdirektør i avdeling for politifag i Politidirektoratet, sa:  

«Politiets Utlendingsenhet er ikke, og var aldri ment å være, et sted for lengre opphold. Eller et sted som skulle sørge for at folk fikk mat, eller et sted som skulle forestå helsetjenester. Likevel så var det nettopp disse tingene som det ble behov for i forhold til de som kom til Tøyen i høstmånedene i fjor. Vi er derfor veldig glad for at det frivillige Norge, organisert gjennom Refugees Welcome Norway tok ansvar i den situasjonen. Vi fikk, etter noen helt nødvendige avklaringsrunder, knyttet til både rolleforståelse, og gjensidig respekt for oppgavene, et svært godt samarbeid med RWN.

Jeg er stolt og glad for at det norske samfunnet hadde denne reaksjonen på ankomstene. For vi så at responsen i andre land […] var brenning av asylmottak og konflikter av ulik art. Derfor var det veldig lett for oss å samarbeide med personer og organisasjoner som ønsket å bistå oss med å gjøre situasjonene lettere for de som kom. […] Vi står også overfor en langt mer langvarig utfordring i forhold til å ivareta de menneskene som allerede har kommet. Vi i politiet vet at blant disse er det personer som er særs sårbare i forhold til utnyttelse. […] Jeg håper derfor at RWN har skapt et engasjement i det norske folk som varer langt utover en umiddelbar ankomstsituasjon. For det trengs. På vegne av alle ansatte i PU, vil jeg gratulerer RWN med Anette Thommsessens minnepris.»   

Denne takketalen minnes vi med glede. Vi er helt enig med Kvigne og politiet i vektleggingen av asylsøkeres sårbarhet og den langvarige utfordringen med å ivareta mennesker som er kommet til oss. Dette er utfordringer vi bærer med oss og arbeider med hver eneste dag.

Derfor vil vi i dag  si dette til dere: Kjære politi: La det være  julefred. Følg hjertet og følg loven. Ikke hent barn og ungdom som ikke får sin rettssikkerhet ivaretatt!

Mer fra: Debatt