Debatt

Lobbyister for snus

Snus redder ikke liv, det gjør røykestopp. Snus redder bare tobakksindustrien.

SNUSFORKJEMPER: Forskningsleder Karl Erik Lund mener snus bidrar til at flere slutter å røyke. FOTO: MORTEN HOLM/NTB SCANPIX
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

EU forbyr snus som inneholder flere tusen kjemiske stoffer hvorav mange er kreftframkallende.

Snusprodusent Sverige fikk et unntak fra forbudet, mot at de slutter å presse andre EU-land til å selge snus. Men presset fortsetter, nå med støtte av Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Lund er tilhenger av helseministerens forslag om nøytrale pakker for sigaretter, men han prøver å spenne ben for nøytrale snuspakker. Og Lund gjør mer:

Presser EU, Storbritannia og WHO

I 2013 var Lund var blant 6 «folkehelsespesialister» som ba den svenske forhandleren være mer offensiv overfor EU. Bl.a. burde hvert enkelt EU-land selv få avgjøre om de ville beholde snus-forbudet. De hevdet: Snus er årsaken til Sveriges nedgang i røykere: Fra 30 % i 1984 til 13 % i 2013.

Men i Danmark med snusforbud sank tallet på røykere fra 47 % i 1984 til 17 % i 2014. Uten snus! Norge vedtok røykeloven i 2004. Året etter hadde hver tiende kuttet røyken, uten snus.

I 2014 oppfordret 12 «folkehelsespesialister» den engelske helseministeren og parlamentet til å tillate snus. Blant de 12 var Lund og Lars Ramström, som Lund i 2003 beskyldte for å være betalt av tobakksindustrien. Flere av de andre har også forbindelser til denne.

I november 2016 prøvde 18 forskere, bl.a. Lund og Ramström, å påvirke det store WHO-toppmøtet om tobakk i India: Hvordan hindre at det årlig dør 6 millioner røykere? De 18 hevdet at verden må lære av Sverige. Løsningen på tobakksdøden er svensk snus. To av de 18 er medlemmer av svenske «Snuskommisjonen» som finansieres av snusprodusenter.

Norge lurt av svenskene

Da EU sa nei til snus, sa vi ja. Snusselskapet Swedish Match (SM) etablerte seg i Norge og reklamerte intenst for at snus er trendy og livreddende. Unge kan ha blitt lurt til å tro at det er ufarlig. Lund skrev i avisene:

• Snus er blitt en trend blant unge og vellykkede menn i byene (2003).

• Snus er trolig den mest effektive metoden for menn som vil slutte å røyke (2007).

• Nikotintyggis og plaster har liten effekt (2007).

• Kommer kvinnene med på snustrenden, vil det føre til at flere slutter å røyke (2008).

Da ny svensk forskning viste økt risiko for fosterskader måtte SM rykke ut med advarsler til kvinner. Snus øker risikoen for tidlig abort, pustestopp, lav vekt, plutselig spebarnsdød og dødfødsel. Få unge er klar over disse farene.

I dag bruker 500.000 snus i Norge. Ca 30 % av unge menn og 23 % av kvinner snuser.

Helseminister Høie er bekymret fordi nye undersøkelser viser at 20 % av disse kvinnene ikke klarer å slutte når de blir gravide.

Tryllemiddel mot røyking?

Ingen veldokumenterte vitenskapelige undersøkelser viser at snus er det mest effektive til røykeslutt!

5 nordiske helsedirektører skrev i 2008 i «Läkartidningen»: Snus redder ikke liv, det gjør røykestopp. Snus redder bare tobakksindustrien. Det er en myte at snus har bidratt til å redusere røyking. Bare 5 % av svenske menn har hatt hjelp av snus til røykekutt.

4 av 10 snusere begynte sin tobakksbruk med snus. Nesten like mange fortsetter med både snus og røyk.

Lund har forsket for å bevise at snus er mer effektivt til røykekutt enn nikotintyggis- eller plaster. Men over 60 % av dem, som i hans utvalg, kuttet røyken med snus fortsatte med snus. Av dem som kuttet med tyggis eller plaster fortsatte bare 10 % med dette. Disse røykekuttmidler gir mindre nikotinavhengighet enn snus.

Hvor farlig er snus?

Den svenske legen Lars Erik Rutqvist, nå ansatt i Swedish Match (SM), har påstått at snus er 90 % mindre skadelig enn røyk. Påstanden skriver seg fra et lite panel som anslo dette tallet. Norske eksperter på helseskader av tobakk har gjentatt at 90 % er et uriktig tall.

Nye studier viser at snus er enda farligere enn tidligere antatt. Det er økt risiko for hjerneslag, hjerteinfarkt og kreft i mange organer, bl.a. i munn, strupe, bukspyttkjertel og i prostata.

Lund og Nord på helseministerjakt

Tobakksindustrien motarbeider helsemyndighetene. Det samme gjør Karl-Erik Lund og økonomen Erik Nord, begge ansatt ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Nylig angrep de Høie pga forslag om nøytrale snusbokser og for at e-sigaretter skal reguleres som tobakk. Det vil beskytte mot helseskader av «passiv damp». Lund slåss mot reguleringer og for at e-sigaretter skal kunne brukes inne.

Erik Nord prøvde i sin tid å stoppe røykeloven. Han hevdet den gang at helseministeren villedet Stortinget og «trikset med fakta».

Nord beskyldte ham for å utelate en studie som viste at passiv røyk ikke var så farlig. Studien viste seg å være finansiert av tobakksindustrien. Han angrep spesialister på skader av passiv røyk som Tore Sanner og Erik Dybing, og forsøkte å få dem fjernet som fageksperter i rettssaker mot tobakksindustrien.

Mange vet ikke hvor farlig passiv røyk er. Det dør minst 300 mennesker av dette årlig i Norge. Langt flere skades.

100.000 norske barn er fremdeles passive røykere. Island, Finland og England har forbudt røyking i bil med barn, men ikke Norge. Selv om bilrøyk langt overskrider grensen for farlige partikler, selv med åpent vindu eller aircondition.

Milliardsluket

Det dør 7.000 av aktiv og passiv røyk hvert år i Norge. Langt flere skades. Dette koster Norge 80 milliarder årlig! Avgifter innbringer kun ca 7 milliarder.

Sykehusene fylles i stor grad med tobakksskadde. Med en ny generasjon røykere, via snus og e-sigaretter vil kostnadene stige, og sykehuskøene bli lengre.

Vi vet nå at e-sigaretter seksdobler risikoen for å bli røyker!

I Sverige har nå 130 myndigheter, foretak og organisasjoner erklært Tobacco Endgame innen 2025.

Vi har loven om produktkontroll som skal beskytte oss mot farlige produkter. Den kan vi ta i bruk.

Mer fra: Debatt