Debatt

Unge Høyre svikter Lofoten

Unge Høyre hører fortsatt ikke etter. De vil ha oss til å tro at oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) har null å si for klima og miljø.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.
Som moderpartiet, så ungdomspartiet. Denne gangen er det Oslo Unge Høyres leder Nicolai Øyen Langfeldt som går ut. Han kritiserer partiene som ikke vil ha noen oljeaktivitet her. Premissene for Langfeldts kritikk er ualminnelig bakstreversk.
I innlegget sitt på Nye Meninger denne uka hevder Unge Høyre-representanten at et nei til slik aktivitet truer en viktig, framtidig finansieringskilde. 
Saken er heller slik: Langfeldts kamp for utvinning er en stor trussel mot klimaet. Å åpne for oljeboring i LoVeSe vil være å satse på en næring vi vet blir ulønnsom i årene framover, og det fortere enn vi kanskje aner. Det jeg særlig stusser på, er at han sier at det er «ubetydelig» hvor klimagassene slippes ut: Så lenge vi kutter 43 prosent av klimagassutslippene innen 2030, er det greit for Unge Høyre. Hans kunststykke er å forkynne troen på at vi skal nå Norges klimamål, samtidig som oljenæringen får dure og gå som nå. Dette er et umulig scenario. Olje kan ikke være den viktigste næringen, hvis vi skal nå selv disse beskjedne klimamålene.
Anslagene for mengden gass og olje utenom det som eventuelt finnes rundt Lofoten tilsvarer hele 476 millioner tonn CO2. For de fleste er det svært enkelt å skjønne hvor ødeleggende det er med mer oljeboring.
Å kritisere ungdomsorganisasjonen til oljepartiet AP, som omsider viser vilje til å løfte LoVeSe-debatten hos AP og LO, er nok det siste jeg ville ha kritisert AUF for. Langfeldts linje er langt fra den den politikken kloden vår trenger. Unge Høyres representant gir inntrykk av at han mangler både innsikt og forståelse for moderne klimapolitikk.
Men han trenger ikke lete mye for å finne begge deler: Svarene på morgendagens klimautfordringer står i Venstres partiprogram.