Debatt

En klar plikt

Grunnlovens paragraf 112 er ikke til å misforstå. Denne «klima- og miljøparagrafen» slår tydelig fast at staten «skal iverksette tiltak» for å sikre retten til et levelig klima og miljø.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I motsetning til hva enkelte later til å tro, er dette ikke en «koseparagraf» med fromme og uforpliktende ønsker. Tvert imot er det en dypt alvorlig bestemmelse som pålegger de folkevalgte å sikre at livsgrunnlaget ikke ødelegges.

Det er likevel slik at dagens praktisk politikk ikke sikrer et levelig klima. Norge er ikke på rett kurs når det gjelder å hindre en farlig og ødeleggende oppvarming. Hensynet til oljeindustri og inntjening trumfer hensynet til klimaet og behovet for å redusere utslippene av klimagasser. Derfor har Greenpeace og Natur og Ungdom saksøkt staten for brudd på Grunnlovens paragraf 112. Helt konkret har de valgt den 23. konsesjonsrunden, der det åpnes for oljeboring i Barentshavet, som grunnlag for søksmålet.

Søksmålet har møtt til dels sterk motstand. Aftenposten skriver på lederplass at saksøkerne ikke bør vinne fram. Avisen advarer mot å flytte politiske spørsmål vekk fra den politiske arena og argumenterer med at dersom dette gjøres i klimapolitikken, kan det også skje i innvandrings-, likestillings- og sikkerhetspolitikken. VG er inne på det samme på lederplass. Også de advarer mot at «andre aktivister med helt andre dagsordener» vil bidra til at klima ikke blir «det eneste saksområdet som kommer under tilsvarende press».

Dette er en lettvint argumentasjon som fullstendig overser det helt spesielle med grunnlovsvernet. Det gjelder nettopp ikke et hvilket som helst politikkområde, men særskilte prinsipper. Som menneskerettigheter og statsform – og altså, enten Aftenposten og VG liker det eller ikke, forpliktelsen til å ivareta et levelig miljø og klima. Paragraf 112 er der nettopp for å sikre dette bokstavelig talt livsviktige prinsippet når politikken svikter sin klare plikt.

Mer fra: Debatt