Debatt

En seier for sikkerheten

Etter fem uker med togstreik ble det søndag kveld klart at Samferdselsdepartementet forplikter seg til å starte arbeidet med å få på plass en nasjonal standard for kompetanse og opplæring for lokførerne.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Dette er et resultat vi ønsker velkommen, og lokførerne med god grunn kan betrakte som en seier. Kompetansen skal nå sikres gjennom en løsning for hele jernbanen, ikke bare NSB, gjennom en standard som skal være på plass i løpet av første halvår av 2017.

Både Senterpartiet og SV retter nå fingeren mot samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp). De mener han har somlet. At han burde ha ordnet opp i dette tidligere. Det har de helt rett i. Solvik-Olsen har hatt all mulighet til å komme med løfter om en nasjonal standard for lokførerutdanningen tidligere. Det har han bevisst valgt å ikke gjøre. Solvik-Olsen måtte presses på plass av lokførerne.

Hele denne saken har vist betydningen av å ha en sterk fagbevegelse. I en tekst der hun argumenterer for å begrense streikeretten for ansatte i det offentlige, hevder Civita-leder Kristin Clemet i Aftenposten at blant andre lokførerne kjemper «for sine interesser og ikke alles interesser». Vi er grunnleggende uenig både i ønsket om å begrense streikeretten i det offentlige, og i karakteristikken av lokførernes kamp.

Bakteppet for denne streiken har vært jernbanereformen, og konkurranseutsetting. Kravet om en nasjonal standard har handlet om vår felles sikkerhet, og det har handlet om vilkårene for ansatte i en tid med konkurranseutsetting og press på arbeidsforhold.

Å få på plass en slik standard har med andre ord vært i vår fellesskapets interesse, eller i «alles interesser». Det er derfor all grunn til å gratulere lokførerne med resultatet av denne streiken.

Mer fra: Debatt