Debatt

Politikk for ødelagte liv

Regjeringen vil ta fra mange somaliske flyktninger oppholdstillatelsen, og kaste livet deres ut i kaos.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I Norge har det lenge vært praksis at når en flyktning først innvilges beskyttelse, vil man normalt ha dette på permanent basis. Slik har man fått muligheten til å bygge opp livet sitt igjen her i Norge i trygghet og forutsigbarhet, etter at man har mistet det livet man hadde i hjemlandet grunnet krig eller politisk undertrykkelse. I praksis vil det også være sjelden at situasjonen i landene folk flykter fra, endrer seg raskt til det bedre. De fleste vil allerede ha vært i Norge i ganske mange år før retur overhodet kan komme på tale.

Regjeringen har tidligere varslet at denne tilnærmingen vil bli endret, og at det heretter vil være aktuelt å ta bort oppholdstillatelsen hvis situasjonen i opprinnelseslandet har bedret seg før den enkelte får såkalt permanent oppholdstillatelse. Det er nå klart at den første gruppen som skal utsettes for dette, er en del somaliere, inntil 1.600 personer. Regjeringen legger slik opp til akkurat det vi fryktet, nemlig å begynne en prosess med å ta fra folk oppholdstillatelsen selv om situasjonen i opprinnelseslandet forblir skjør og uforutsigbar. Det er ikke slik at situasjonen i Somalia er avklart. Regjeringen bruker en viss forbedring som et påskudd for å få folk ut.

Jeg spør meg om regjeringen forstår hvilket kaos de er i ferd med å stelle i stand. En slik prosess med å ta oppholdstillatelsene fra folk kan ta nokså lang tid, med klagesaker og sannsynlige søksmål. Familiene som rammes vil kastes ut i stor uro, hvor mange vil gå og frykte for framtiden. Noen vil ende opp med å sendes ut etter en lang prosess. Det er grunn til å frykte at dette vil gjelde det store flertallet. Andre som likevel kan få bli, vil få viktige integreringsår i Norge ødelagt. De menneskelige kostnadene vil være betydelige.

Det er spesielt alvorlig at dette også vil ramme barnefamilier. Barn som allerede kan ha gjennomlevd mye uro i livet, etter å ha blitt rykket opp fra et ustabilt hjemland og flyktet, skal nå kastes ut i ny uro. Det er ingen tvil om at dette er skadelige livsbetingelser for dem. Kort sagt: Dette er et eksperiment, og ikke et det er noen grunn til å tro vil gå særlig bra for dem som utsettes for det.

Mer fra: Debatt