Debatt

Klimatradisjonen

I fredagens Dagsavisen skriver klimaminister Vidar Helgesen at regjeringens klimasatsninger er riktige og viktige for at vi skal nå 2030-målet, selv om de ikke vil føre til noe kutt neste år. Vel, la oss se på noen tall.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

40 prosent av utslippene våre skal kuttes innen 2030. Da burde vi komme i gang så fort som mulig, for at ikke overgangen skal bli ekstremt brå på slutten av 2020-tallet. Med andre ord, vi burde starte med en gang. Derfor er det skremmende at Helgesen med et skuldertrekk utsetter utslippskuttene, og mener at hva som skjer i 2017 er uviktig så lenge vi når de langsiktige målene.

Helgesen har uansett helt rett når han sier at det ikke kommer til å skje særlig mye til neste år. Det forteller det nylig framlagte statsbudsjettet oss. Men hva med årene etter det? De tiltakene som Helgesen trekker fram som skal levere på lang sikt, er i transportsektoren. Så la oss se på disse tallene.

Klima- og miljødepartementet sitt budsjett for 2017 er stedet man finner dem. Her får vi nemlig en oversikt over hvordan norske utslipp er antatt å utvikle seg framover. Hvor stor nedgang får vi i transportsektoren innen 2030, spør du? 7,7 prosent oppgang! Overhodet ikke i samsvar med hva Helgesen antyder.

Men hva om vi ser på et større bilde, og flere sektorer samlet? Da ser vi riktignok en nedgang. Problemet er bare at det er en nedgang på skarve 2,1 prosent! Dette er langt unna 40%-målet regjeringen styrer etter. Nok en gang i strid med hva Helgesen insinuerer. Greit nok at disse tallene som regjeringen opererer med er et par år gamle. Bildet er uansett soleklart; det skjer for lite, for sent.

Dette gjør debattinnlegget til Helgesen til nærmest provoserende lesning. Han skyver problemene framover, og sier at neste års tiltak kommer til å ordne opp i dette på lang sikt. Tallene viser oss at dette ikke stemmer.

Det er en ansvarsfraskrivelse som går inn i en lang tradisjon med å utsette det grønne skiftet enda noen år. Det er ikke godt nok, for vi må komme i gang! Klimaendringene er her, og det er de fattige i verden som foreløpig merker mest til det. Det er grunnleggende urettferdig all den tid det er de rike som i all hovedsak har skapt problemene. Vi har ingen tid å miste lenger. Utslippskuttene må starte allerede i 2017. Det må klimaminister Helgesen sørge for.

Mer fra: Debatt