Debatt

Krangler videre om elbiler

Samarbeidspartiene vet ikke hva de ble enige om.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Alle, ikke minst bilistene, har fått med seg at regjeringen i statsbudsjettet foreslår å sette ned årsavgiften på bensin- og dieselbiler med 300 kroner. Sammen med kutt i bompenger og øking av pendlerfradraget er det ment å sukre pillen for bilistene som må tåle en ørliten økning i avgiftene på bensin og diesel. Om dette blir det kamp mellom Venstre/KrF og regjeringen til siste øre.

Det var derimot få som fikk med seg at regjeringen også foreslår å øke årsavgiften på elbiler med 1.500 kroner fra 2018. Årsavgiften på fossilt kjøretøy skal altså ned. På elbil skal den opp. Det er for utrolig til å være sant. Men det viser seg å være sant.

Venstre og KrF tror nesten ikke det de leser og hører. Forslaget er stikk i strid med prinsippene for det grønne skatte- og avgiftsskiftet. Poenget med skiftet er å belønne folk som velger grønt. De som forurenser skal betale.

Elbilen er et revolusjonerende klimatiltak. Norge er på topp i verden når det gjelder å skifte fra fossilt drivstoff til elektrisitet. Hovedårsaken er en vellykket premieringspolitikk. I går sendte Miljødirektoratet ut en fersk analyse der det slås fast at teknologiutviklingen vil gjøre elbilen til et stadig rimeligere klimatiltak. Likevel vil regjeringen nå bøtelegge elbilene. Det er hull i hodet.

Venstre og KrF reagerer på autopilot. Og takk for det. Venstres nestleder Ola Elvestuen har enda en gang måttet rykke ut mot regjeringen med partiets grønne fane høyt hevet. I NRKs Politisk kvarter i går og i et intervju med NTB slo han i bilpanseret. «De kan ikke komme med lettelser på de tradisjonelle bilene, mens innstrammingen er på elbiler. Det må henge sammen», sa Elvestuen og lovet forsterket kamp mot statsbudsjettets klimadel.

Regjeringen har som mål å kutte utslippene med 40 prosent fra 2005-nivået innen 2030 på områdene transport, jordbruk, avfall og bygg. Regjeringens egne beregninger viser at utslippene ikke vil gå ned med mer enn 2,1 prosent hvis det ikke blir tatt mer radikale grep.

Dyrere elbil og billigere fossilbil er å kjøre i feil retning. Det blir mer og ikke mindre utslipp av dette. Hvor var klimaminister Vidar Helgesen (H) da dette ble bestemt? Var han helt på jordet eller ute og reiste?

Eller hvor var Venstre og KrF da de på vårparten i fjor gikk noen runder med regjeringen om bilavgiftene og ble enige om en avtaletekst der det heter at «nullutslippsbiler kan ilegges halv årsavgift fra 1. januar 2018 og full årsavgift fra 2020». KrF og Venstre kan ikke ha forstått konsekvensene av det de skrev under på. Kanskje skrev de under med påholden penn.

Statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet har et poeng når han hevder at forslaget i statsbudsjettet om halv årsavgift på elbiler ikke burde komme som en overraskelse på Venstre og KrF. De har vært med på det. Vi andre må bare konstatere at regjeringen og samarbeidspartiene ikke vet hva de er blitt enige om. Uansett har de alle fått et nytt problem i fanget. Krangelen om årsavgiftene på bilene vil gjøre det enda vanskeligere for Venstre og KrF å bli enig med regjeringen om avgiftene på drivstoff og transport.

Venstre og KrF drømte om et grønt statsbudsjett. Venstre drømte mest. Partiene trodde de hadde fått et løfte om grønt budsjett under budsjettbehandlingen i fjor høst. Statsbudsjettet er ikke grønt. Det bidrar ikke til å få klimagassutslippene ned. Den grønne drømmen er blitt til et grått mareritt.

I statsbudsjettet argumenterer regjeringen godt for at avgifter er de viktigste virkemidlene i klimapolitikken. Skatter og avgifter må brukes effektivt for å kutte klimagassutslippene de neste årene. Problemet er at regjeringen ikke følger opp egen argumentasjon.

En samlet miljøbevegelse og alt som kan krype og gå av klimaforskere, er enige om at regjeringens opplegg er altfor dårlig. Budsjettet dømmes nord og ned for mangel på god klimapolitikk og logikk. Avgiftene burde ha vært mangedoblet. Det henger ikke på greip at prisen på bensin og diesel økes med noen øre samtidig som det gis lettelser til bilister som kjører fossilt og økes for elbilistene som kjører grønt.

Dette skulle være året med det store grønne skatteskiftet. Det har vi ikke fått. CICERO-forsker Steffen Kallbekken sa til Dagsavisen i går at regjeringen ikke bruker virkemidler den selv hevder virker. «Regjeringen øker prisen på forurensning. Men istedenfor å gi pengene tilbake til tiltak med miljøeffekt, fører de pengene tilbake til forurenser. De har ikke tatt i bruk virkemiddelet de selv sier virker. Det er en logisk brist», sier Kallbekken.

Det er ikke bare KrF og Venstre som har grunn til å føle seg lurt. Vi er alle blitt lurt. Klimaet aller mest.

Arne Strand

Politisk kommentator i Dagsavisen

Mer fra: Debatt