Debatt

Feil, Stoltenberg

I sin bok «Min historie» bringer Jens Stoltenberg videre vandrehistorien fra valgkampen 2005 om at Kristin Halvorsen hadde hevdet at «fattigdom kunne fjernes med et pennestrøk» (s. 243). Sitatet er ikke autentisk.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Siden den påståtte uttalelsen ble brennpunktet for mye av kritikken mot SV i regjering ble det brukt mye tid fra vår side på å finne fakta om dette sitatet: Var sitatet riktig? Hvor ble det sagt? Når ble det sagt?

Uansett hvor vi lette kunne vi ikke finne én autentisk kilde. Kristin selv mente hun ikke hadde sagt det. Vi sjekket likevel alt av aviser, og vi sjekket nyhetsinnslag og filmopptak fra TV-debatter hvor Kristin deltok i 2005 og 2006. Et søk på det digitale avisarkivet Retriever viser ingen relevante treff på ordene «Halvorsen» og «pennestrøk» i den perioden.

Hvordan oppsto så dette sitatet?

Opphavet til påstanden er daværende Klassekampen-journalist Anders Horn. I et kommentarinnlegg «Fattig manns trøst» i Klassekampen 6. oktober 2007, altså mer enn to år etter at sitatet skal ha falt, finner vi for første gang formuleringen om pennestrøket i dagspressen.

Horn skriver: «Regjeringas «fattigdomssatsning» vil uansett stå i skarp kontrast til Kristin Halvorsens formuleringer i opposisjon om at fattigdommen i Norge kan avskaffes med et pennestrøk». Jeg har tidligere spurt Horn i en epost hvor han hadde sitatet fra. Han har fortsatt ikke gitt noe svar.

Den som jobbet mest ivrig og aktivt for å spre og videreformidle Horns udokumenterte påstander er daværende stortingsrepresentant Martin Engeset (H). Han skriver i et innlegg i Moss Avis 1. desember 2007: «SV-leder Kristin Halvorsen (…) sparte ikke på kruttet når det gjaldt hva som skulle til for å utrydde fattigdommen i Norge: Det kunne gjøres med et pennestrøk». Han gjentar påstanden i Sunnmørsposten 2007, Moss avis 2008, Fredriksstad Blad 2008 og Nationen2009.

Jeg har spurt Engeset om kilden til sitatet. Han svarer rett ut at dette er «ikke et sitat», men det han mener er «en beskrivelse av Kristin Halvorsens valgløfter fra valgkampen i 2005» (epost datert 24.08.2009). Horn og Engeset har rett og slett drevet et betydelig – og etter hvert politisk svært betydningsfullt – sitatfusk. Dette sitatfusket bør ikke være med videre i neste opplag av Stoltenbergs bok.