Debatt

Ikke svikt de narkomane, Høie

Helse- og omsorgsdepartementet har lagt frem en særdeles svak strategi for hepatitt C rett før sommeren. Dette fikk lite oppmerksomhet. Tusenvis er bærere av sykdommen i dag, stort sett bare narkomane. Vi ber om at helseministeren rydder opp og setter handling bak ordene sine om å sette pasienten i sentrum og løfte rusfeltet. Da må vi eliminere hepatitt C.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.
Publisert i Klassekampen 29.09.2016. Skrevet av forfatterne som er navngitt nederst i artikkelen.

Hepatitt C er et globalt helseproblem. Ca.
700 000 mennesker dør på grunn av sykdommen hvert eneste år.  Hepatitt C er en virussykdom som hos ca. 80% av de smittede får et kronisk forløp med risiko for utvikling av skrumplever og leverkreft. De aller fleste som har sykdommen har fått den gjennom smitte forbundet med sprøytebruk. Så mange som 20 000 mennesker har sykdommen i Norge. Tallet kan være høyere ettersom mange har få eller ingen symptomer.   Skottland, Frankrike og Canada viser vei sammen med FN og Verdens helseorganisasjon for å eliminere hepatitt C innen 2030. Dette gjøres ved å dramatisk redusere antallet nye infeksjoner og redusere dødeligheten. Dette må gjøres gjennom ambisiøse nasjonale planer hvor forebygging, diagnostikk og behandling sees i en sammenheng. Se her, her, her og her.
Den 7.-9. september arrangerte vi en stor konferanse i Oslo med fokus på hepatitt blant sprøytebrukere. Så mange som 400 brukere, forskere, leger, sykepleiere, sosialarbeidere og frivillige samles for å sette fokus på og dele erfaringer om sykdommen. Norge ble valgt fordi vi ligger langt framme på forskning på dette feltet. Fagmiljøene i Norge er i verdensklasse, men Helseministeren og Regjeringen legger seg på et skremmende lavt ambisjonsnivå når det kommer til hva de ønsker å gjøre med hepatitt C. Norge har de aller beste forutsetninger for å eliminere sykdommen, men manglende politisk vilje har ført til en svak helthetlig nasjonal innsats på dette feltet. Helse- og omsorgsdepartementet la frem hepatitt-strategien rett før sommerferien, hvilket vi mistenker var et snedig politisk triks for å unngå oppmerksomhet rundt at fokuset deres er å begrense tilgang på god behandling til kun de som har blitt alvorlig syke. Vi stiller oss svært kritiske til dette ettersom vi ellers har opplevd at dette har vært en regjering som vil gjøre noe for brukerne.
Dagen før konferansen samles brukere fra flere land i regi av proLAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR og RIO -Rusmisbrukernes Interesseorganisasjonen for å dele erfaringer og samordne sine krav for konferansen. Fokus er på den globale helsekrisen hepatitt C er og hvordan vi skal bekjempe epidemien. Helseminister Bent Høie var en tydelig stemme for Norge på FN-toppmøtet om narkotika (UNGASS) i New York i år. Her fremhevet han at rusproblemer er helseproblemer og må møtes med medisinske og sosiale tiltak. Dette støtter vi fullt ut, og spør samtidig hvorfor han da har et så lavt ambisjonsnivå med tanke på hepatitt C. Dette står i grell kontrast til internasjonale forpliktelser og andre lands eksempler til etterfølgelse. Ikke nedprioriter de rusavhengige Høie.
Ronny Bjørnestad, proLAR    Kenneth Arctander, RIO    Tommy Sjåfjell, A-Larm    Vidar Hårvik, MARBORG

Dag Myhre Lar-Nett Norge     Jan-Gunnar Skoftedalen, Fagrådet -rusfeltets hovedorganisasjon
Mer fra: Debatt