Debatt

Gi kvinner tilgang til trygge aborter!

28. september er den internasjonale dagen for trygge aborter. I år er denne dagen viktigere å markere enn på lenge.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Tilbakeslagene for kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter skjer over hele kloden, særlig i land med sterk konservativ religiøs innflytelse, i Europa og USA, i Afrika og Latin-Amerika.

For eksempel kan abort bli totalforbudt i Polen. El Salvador vurderer å øke straffen fra 8 til 50 år for å utføre abort. Hver fjerde kvinnelige innsatte i Rwanda er i fengsel pga. abort.

Straffeforfølgelse av kvinner som har – eller som mistenkes for å ha – abortert, skjer i økende grad. Fattige kvinner rammes hardest, fordi de ofte har dårligst tilgang på god seksualundervisning, prevensjon og helsetjenester.

Utrygge aborter fører til komplikasjoner, og ikke rent så sjelden død, for millioner av kvinner verden over. Guttmacher Instititute har anslått at utrygge aborter medførte mellom 22.500 og 44.000 dødsfall i 2014.

Samtidig er tallenes tale klar: Forbud mot aborter fører ikke til at færre kvinner tar aborter, de tar bare farligere aborter. Det utføres færrest aborter i land der disse inngrepene er tilgjengelig og lovlig.

Den beste måten å få ned abortomfanget på, er gjennom god seksualopplæring, tilgang på prevensjon og bedre helsetjenester. Å bruke straffeloven mot kvinner som av ulike grunner ikke ønsker å fullføre et svangerskap, er både ineffektivt og farlig.

I regjeringens nye handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken slås det fast at Norge skal jobbe for internasjonal aksept for retten til abort.

Ett tiltak i så måte er å støtte den internasjonale kampanjen for å gjøre 28. september til en offisiell FN-dag for trygge aborter.

Mer fra: Debatt