Debatt

Krigen om narkotika

To liberaliseringsdebatter slåss om oppmerksomheten. Hva er viktigst – gratis heroin eller lovlig cannabis?

###
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av Hege Ulstein

«In September, my cousin tried reefer for the very first time Now he’s doing horse, it’s June» (Prince, «Sign o’ the times»)

I øyeblikket ser det ut til at de som vil legalisere cannabis har forspranget. Etter at Venstres programkomité tok til orde for en regulert omsetning av hasj og marihuana, et slags pot-pol, har flere meldt seg på. NRK-programmet «Folkeopplysningen» har dissekert og i stor grad forkastet gamle «fakta» om cannabis. Ikke alt, men en god del, viser seg å være myter eller overdrivelser. Det er særlig når man sammenligner med alkohol at hasj og marihuana kommer godt ut. Det er mindre avhengighetsskapende og mindre helsefarlig, blant annet. I alle fall for voksne.

Men så lenge ingen går inn for å forby alkohol, bør legaliseringstilhengerne gi sine motstandere et poeng: Det er snakk om å utvide porteføljen av legale rusmidler. Det er ikke snakk om å erstatte den farlige alkoholen med mindre farlig cannabis.

Også Høyre har kommet med et narkotikapolitisk initiativ. Der vil et flertall i programkomiteen åpne for utdeling av gratis heroin til de heroinavhengige som sliter tyngst. Folk som har brukt heroin i mange år og som er svært nedkjørte. Snuoperasjonen er interessant. Partiet sitter med en helseminister som er en sterk motstander av slike kjetterske tanker, og som til og med har ønsket å stenge Oslos sprøyterom.

Én ting er i alle fall sikkert: Norske politikere er i bevegelse. Noen går foran, mens andre sleper beina etter seg. Men retningen er klar. Stadig flere går bort fra gamle tiders urealistiske og dødelige nulltoleransepolitikk og over i en pragmatisk og mer menneskevennlig tilnærming. Idealet om det narkotikafrie samfunn er mest egnet til å bekrefte Henrik Ibsens utsagn: Hvorfor bruke det utenlandske ordet idealer? Vi har jo det norske ordet løgner.

Men narkotikapolitikk, og da særlig alle forsøk på pragmatisme og oppmykning, er vanskelig og kontroversielt. Motkreftene er sterke. Det er fortsatt dem som synger på balladen om et narkofritt Norge. Når det nå er tegn på bevegelse, har liberalistene beskjedent med politisk kapital. I narkotikapolitikken bør man velge sine slag med omhu. Da blir spørsmålet: Hva er viktigst? Fri hasj eller gratis heroin?

I fjor vedtok Aps landsmøte et ja til gratis heroin – altså heroinassistert behandling. Dersom Høyre følger etter, vil forslaget ha et flertall bak seg på neste storting. Det kan bety et vedtak. Eller det kan bety at KrF stopper hele greia og sikrer seg en viktig, ruspolitisk seier i spillet om regjeringsmakten etter valget. Likevel: Forsøk med heroinassistert behandling virker uendelig mye nærmere å kunne bli en politisk realitet enn hasj over disk. Uansett hvor fornuftig cannabis-talsmennene synes de argumenterer.

Ressursene bør settes inn i en kamp for heroinbehandling. Ikke bare fordi denne frukten henger lavere, men fordi det er en mye viktigere kamp. Som – hvis den ender med seier – vil bety en enorm forskjell for noen av dem som befinner seg aller nederst i samfunnspyramiden. Folk som ellers ikke opplever politisk medgang og seier i særlig grad.

Ingen som bruker hasj eller marihuana i Norge må (meg bekjent) prostituere seg for å finansiere forbruket. Risikoen for hiv, hepatitt C og overdoser er totalt fraværende. Faren for en altoppslukende avhengighet likeså. Det kan nok være irriterende at et såpass harmløst stoff er ulovlig, men det vil være langt enklere å argumentere for lavere straffer enn for omsetning i statlig regi. En slik nedkriminalisering snarere enn en legalisering vil også kunne lette byrden for politi og domstoler.

Brukere av cannabis er ressurssterke og taleføre mennesker. Og mange. Om lag hver tredje nordmann har prøvd hasj. Blant tidligere brukere finner vi framstående samfunnsstøtter som Jens Stoltenberg, Barack Obama og Bill Clinton. Derfor er det ikke overraskende at det er denne delen av liberaliseringsdebatten som vinner fram på kronikkplass i landets aviser for tiden.

Men dette er folk som har råd og tid til å vente. De som kjemper for livet, hver dag, etter å ha vært kanonføde i krigen mot narkotika i en mannsalder, har dårlig tid og få ressurser. Heroinassistert behandling er ikke den eneste saliggjørende løsningen for alle sammen, men ganske sikkert en viktig hjelp for mange. Så lenge over 200 dør hvert år bare av overdoser, kan det ikke være et fnugg av tvil om hvilken kamp som er viktigst og mest akutt.

Den såkalte «trappetrinnsteorien» om at bruk av hasj fører deg lukt inn i heroinmisbruket er avvist. Men i dette tilfellet kan norsk offentlig debatt gjerne bekrefte myten: Det begynte med en diskusjon om fri hasj, men la oss komme oss over på gratis heroin så fort som mulig.