Debatt

Råd til Venstre om legalisering

Unge Venstre framstiller cannabis som et «lettere stoff» som bør fjernes fra forbudslisten. Men cannabis er ikke et uproblematisk «lightprodukt».

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Unge Venstre ivrer for å legalisere cannabis og har fått med programkomiteen i Venstre på et forslag om å «utrede alternative måter å regulere rusmiddel som i dag er forbudt». Premisset for Venstres forslag er at norsk ruspolitikk har mislykkes og det må tenkes nytt.

Men er det rett premiss? Ungdom mot narkotika jobber for ungdom, mot narkotika. Når det gjelder ungdomsbruk av narkotika lykkes Norge bedre enn de aller fleste. Den siste ESPAD-undersøkelsen viste at 5 prosent av norske ungdommer har prøvd cannabis, mot 17 prosent i snitt i EU. Istedenfor å erklære norsk ruspolitikk generelt fallitt, bør Venstre se på hva som virker forebyggende for at ungdom får problemer med rus – og gjøre mer av det.

Unge Venstre framstiller cannabis som et «lettere stoff» som bør fjernes fra forbudslisten. Men cannabis er ikke et uproblematisk «lightprodukt». Av unge som har prøvd mer enn fem ganger, blir 17 prosent avhengige. Å være rusavhengig går utover det å leve et vanlig ungdomsliv. Rusen blir viktigere enn skole, venner, familie. Cannabis svekker hukommelse og læringsevne og er knyttet til frafall i skolen. Det kan påvirke psykisk og fysisk helse. De fleste som prøver cannabis, gjør det bare noen få ganger før de slutter. Derfor går det bra med de fleste. Men noen får problemer og utvikler avhengighet. Økningen i cannabisrelaterte innleggelser er et av flere tegn på det. Dette bekymrer UMN. Det burde også bekymre Venstre.

Ett av forslagene fra Venstres programkomité er «å utrede alternative måter å regulere rusmiddel som i dag er forbudt». Vi vil advare mot både legalisering og avkriminalisering. Ungdom som er på vei til å få et rusproblem, trenger ikke et samfunn som ser vekk. De trenger at noen bryr seg. Vi trenger helsesøstre og miljøarbeidere på skolene som kan fange opp problemer tidlig, og vi trenger samarbeid mellom skole, politi, helse, foreldre og andre som kan spille en positiv rolle. Legalisering vil være et gode for de ressurssterke med kontroll på bruken, men økt tilgang og sosial aksept vil øke bruk og risiko for at flere får problemer.

Venstre er et parti med en sterk tradisjon for føre var-tenkning, sosial samvittighet og omsorg for sårbare grupper. Dette er tanker som bør tas med i debatten – også om ruspolitikken.

Mer fra: Debatt