Debatt

Derfor elsker jeg tariffavtaler

Med tariffavtale får du lengre ferie, bedre betalt og slipper å jobbe gratis.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

En jeg kjenner sier at tariffavtale» er ett av de kjedeligste ordene han vet om. På linje med «mandag», «betasuppe» og «slektstreff».

Jeg er enig i at ordet er kjedelig. Likevel er «tariffavtale» superviktig for deg som er i jobb. Det er fordi den inneholder regler som gir deg som ansatt goder og rettigheter på arbeidsplassen, og som hindrer arbeidsgiveren din i å finne på tull, ta snarveier eller gi deg for lav lønn. Tariffavtaler er bra for alle som har en jobb, enten du jobber fast i butikk, midlertidig som bussjåfør, heltid som lærer eller deltid på pub.

Mange har det allerede. Legene har det. Lærerne har det. Ansatte i industrien har det. Men ikke alle har det. Rundt halvparten i privat sektor er dekket av en tariffavtale. Halvparten har det ikke. Mange av dem som ikke har tariffavtale jobber i butikk, hotell og restaurant.

Her er tre grunner til at du bør elske tariffavtaler:

1. De som har tariffavtale får lengre ferie. De som har tariffavtale har vanligvis fire dager lengre ferie enn de som ikke har tariffavtale. Alle i Norge har etter ferieloven rett på fire uker ferie og en dag. De fleste med tariffavtale har rett på fem uker ferie.

2. De som har tariffavtaler slipper å jobbe gratis. Alle som har tariffavtale har rett på å jobbe 37,5 timer i uka for full lønn. De som ikke har tariffavtale risikerer å jobbe 2,5 timer mer i uka gratis, fordi ifølge loven er en normal arbeidsuke 40 timer, om ikke annet er avtalt.

3. Riktig lønn. Hvis du har avtale gjennom en landsdekkende fagforening vil foreningen hjelpe deg med å få riktig og rettferdig lønn. Hva du får betalt er kjempeviktig for deg og din økonomi. Dette er spesielt viktig for deg som er ung og jobber i hotell, restaurant og butikker. Her er det mange arbeidsgivere som ikke tar spørsmålet om tarifflønn så veldig høytidelig. De utnytter at ungdom ikke tør å kreve rettferdig lønn. Og de pengene du ikke får i lønn, bruker sjefen på seg selv i baren på sin neste Spania-ferie.

Hva gjør du for å få tariffavtale der du jobber?

Man er ikke nødt til å være med i en fagforening for å få en tariffavtale. Det holder at man er minst to personer på en arbeidsplass som ønsker det.

De aller fleste som har tariffavtale er imidlertid medlem i en fagforening. Det er fordi de kan tariffavtaler, og vet hva som er rimelige krav. Fagforeningen kan også hjelpe deg om det oppstår en uenighet på jobben om andre ting: Driver sjefen med forskjellsbehandling? Når skal feriepengene utbetales? Har jeg rett på fast jobb? Er jeg nødt til å ta denne vakten? Hva er riktig lønn for denne jobben?

Ingen har imidlertid krav på få en tariffavtale. Arbeidsgiver har ingen plikt til å gi deg en tariffavtale, om de ikke har det fra før. Men alle ansatte har lov til å kreve en tariffavtale, og kjempe for å få det. Her kan også en god fagforening hjelpe deg.

Mitt klare råd er: Meld deg inn i en fagforening, og krev at arbeidsplassen din har tariffavtale. Da får du lengre ferie, bedre betalt og slipper å jobbe gratis.

Mer fra: Debatt