Debatt

Ikke rasér Bygdøy allé

Hvordan er det mulig å foreslå å rasere Oslos og kanskje hele Norges mest berømte allé med alle sine vakre kastanjetrær?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I disse dager vurderes hva som skal skje med Bygdøy allé. Norconsult har levert utredning til samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) der alleen foreslås omgjort til trikkegate med sykkelfelt på hver side. Samtidig foreslås det at trikken legges ned i Drammensveien og Frognerveien, at Thomas Heftyes gate blir trikkegate og at Drammensveien mellom Thomas Heftyes plass og Halvdan Svartes gate blir sykkelvei med egen trikketrasé. Alle kastanjetrærne i Bygdøy allé foreslås hugget og trerekkene flyttet for å gi plass til sykkelveier.

Det er nesten så man lurer på hvordan det er mulig å finne på så mange kostnadsdrivende, lokalmiljøfiendtlige prosjekter i en og samme plan, prosjekter som kommer til å gjøre Frogner til en byggeplass i årevis. Og hvordan det er mulig å foreslå å rasere Oslos og kanskje hele Norges mest berømte allé med alle sine vakre kastanjetrær.

I de senere årene har vi fått høre at det står dårlig til med kastanjetrærne. Den kraftige saltingen har tæret og det har derfor blitt hugget mange trær. Frp sørget i fjor for at det ble satt av ekstramidler til nyplanting i budsjettavtale med daværende byråd, og nylig sørget byantikvaren for at trærne ble satt på gul liste. Samtidig foreslår altså Norconsult å fjerne trærne. De sier også at dersom ikke alle kastanjene hugges, så vil dette medføre en videreføring av et uregelmessig uttrykk av små og store trær. Det er helt riktig, men jeg regner med at når det kommer til trær i alle fall, så vil MDG sette foten ned?

Mer fra: Debatt