Debatt

Den «utenkelige» presidenten

Jeg står ved min analyse av at Trump kan hale dette i land.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Donald Trump er absolutt politisk ukorrekt. Han vil diskriminere muslimer fra å besøke USA. Han vil kaste ut illegale immigranter og stenge grensen til Mexico. Deretter vil han sette USA foran sine «allierte», reforhandle handelsavtaler, motstå Kina, og støtte Israel uten forbehold.

I Norge ville forslag om å stenge folk ute av landet på bakgrunn av religion eller etnisitet føre til en total utfrysning fra offentligheten. Man ville blitt et «case», samt, noe som er en sosial dødsdom i disse dager, trolig bli utestengt fra Facebook.

Kan en slik mann, i norsk målestokk en «rasist», bli president i USA? I USA! I landet som vi ser opp til og beundrer så mye. I landet som reddet oss fra Hitler og fra Sovjetunionen. Kan lederen i «den frie verden» bli Donald Trump!

Thor Steinhovden mener jeg bommer i min virkelighetsbeskrivelse av valgkampen. Og han har noen argumenter som bør høres. Meningsmålingene for Trump heller nedover, og folk uttrykker større skepsis mot å stemme på Trump etter landsmøtetalene. Det synes derfor som om amerikanerne er i ferd med «å ta til fornuft» og bekrefte det bildet som de som elsket Amerika alltid har hatt. At USA er vår ledestjerne.

Men jeg står ved min analyse av at Trump kan hale dette i land. De nasjonale debattene mellom ham og Clinton blir særdeles interessante. Opp til nå har slike synspunkter om islam og innvandring ikke blitt luftet i vestlig offentlighet annet enn ved en behørig stempling og latterliggjøring av budbringeren. Det «gode selskap» mener ikke slikt.

Men nå er det én av to reelle presidentkandidater som hevder det. Han har hevdet det i over et år i TV-sendte debatter og folkemøter. Han har blitt forsøkt lattergjort fra høyre til venstre, men vant frem blant republikanerne mot alle spådommer. Og til tider har over 40 % av de spurte i USA sagt at de vil stemme på ham når valget faller.

Selvfølgelig kan man gjøre det Trump tar til orde for. Det er fullt mulig. Det blir litt som reaksjonene i Europa på økningen i flyktningstrømmen i 2015. Da sa man også til å begynne med at man ikke kunne stenge grensene. Men det gjorde man altså til slutt.

Når Steinhovden derfor mener at Trump står for «tomhet» og mener han har «få og lite detaljerte planer», så viser det i hvilken grad den gode Agenda-medarbeider ikke vil ta innover seg hva Trump faktisk sier.

Kanskje taper Trump, det er altfor tidlig å si og for mange variabler involvert. Men underliggende, vil valget avgjøres av hvor oppgitt folk egentlig er over det de har blitt fortalt fra etablissementet de siste tiårene. Selv folk som er ambivalente om Trump, vil føle kvaler mot å la en sjanse som denne politisk ukorrekte tungvekteren gå fra seg. Nå kan etablissementet virkelig bli gitt en på snuten!

Clinton nevnte ikke islam med et ord, eller uttrykte noen motstand mot immigrasjon i sin landsmøtetale. For Trump var dette hovedsaker. Man trenger altså ikke å ha noen «beundring for Trump» for å mene at han har gode sjanser til å vinne. Det holder med et kaldt, analytisk hode i møte med det som er en ny stemning blant «folket», ikke bare i USA, men også i Europa.