Debatt

Hjelp ideene fram

Kreative ideer har dårlige odds for å bli satt ut i livet. Men du kan hjelpe ideene fram.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Tenk deg at du har fått en ny, engasjert kollega som kommer opp med en idé som fremstår som virkelighetsfjern og sprø. Eller hun foreslår å gjøre ting på nye måter i organisasjonen uten at du ser noen åpenbar grunn til å endre på etablerte rutiner.

Hvordan reagerer du da? Hvordan møter du typisk nye ideer? Klarer du å åpne sinnet og gi ideen en fair sjanse?

Nye ideer, særlig de kreative og hårete ideene, har små sjanser for å bli omsatt i nye produkter, nye tjenester og smartere måter å gjøre ting på. De kreative ideene risikerer å forbli, – nettopp ideer. Det er lettere å få gjennomslag for små endringer enn de mer radikale ideene, fastslår professor Miha Škerlavaj ved Handelshøyskolen BI.

Norge hevder seg ikke spesielt bra på innovasjon, som enkelt sagt handler om å utvikle nye produkter, nye tjenester og smartere måter å gjøre ting på.

Innovasjon forutsetter to ting:

1) Det må skapes nye, kreative ideer.

2) Disse ideene må settes ut i livet.

Škerlavaj har sammen med et forskerteam funnet ut at organisasjoner som har ansatte som kommer opp med mange og radikale ideer, ikke nødvendigvis er like flinke til å støtte opp om ideene og utnytte potensialet som ligger i dem.

Det er altså ikke sikkert det er mangel på kreative ideer som gjør Norge til en innovasjonssinke. Det kan også handle om hvordan vi møter, støtter og utvikler ideene som skapes.

Det er ikke vanskelig å kritisere og effektivt ta livet av nye, kreative ideer før de har fått noen reell sjanse til å bli vurdert. Der er vi mange som er skikkelig gode.

Det krever atskillig mer å være hun eller han som tar parti for nye kreative ideer. Det betyr ikke at du ukritisk skal heie på alt nytt. Det er ikke alle kreative ideer som har livets rett.

Ta likevel sjansen på å møte nye ideer med et åpent sinn og en genuin nysgjerrighet. I stedet for å drepe ideen, kan du stille både kritiske og åpne spørsmål som belyser og utforsker ideen fra ulike sider.

Kanskje kan det gi inspirasjon og næring til utvikle ideen videre. Kanskje ideen likevel kan ha noe for seg? Kanskje kan det være smart å gjøre tingene på nye måter selv om det betyr at vi må endre på inngrodde vaner.

Lykke til som idéhjelper! Kanskje kan du bidra til at Norge blir flinkere til å realisere potensialet i kreative ideer?

Mer fra: Debatt