Debatt

Dialog med Russland

At Russland anklager NATO for å opptre aggressivt, er urimelig sett i lys av landets uakseptable oppførsel overfor naboland de siste årene.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

NATO-toppmøtet i Warszawa i helgen bekreftet den urovekkende sikkerhetspolitiske utviklingen Europa befinner seg i. Trusselen fra Russland sto øverst på agendaen. Under Jens Stoltenbergs ledelse har NATO allerede rustet kraftig opp, i Polen ble denne linjen videreført. Forsvarsalliansen har skjerpet atomvåpenretorikken, og de på forhånd varslede bataljonene som skal utplasseres i de tre baltiske statene og Polen ble formalisert. Norge har forpliktet seg til å delta med 200 personer til det som omtales som en «rød linje» mot grensa til Russland. Ikke uventet reagerer Russland sterkt og svarer med anklager om at NATO opptrer aggressivt.

Det er urimelige anklager sett i lys av Russlands uakseptable oppførsel overfor naboland de siste årene. Stoltenberg har rett i at det er Russland som har skyld i den nye usikre situasjonen i Europa. NATOs opprusting i Øst-Europa er en reaksjon på Russlands aggresjon overfor Ukraina. Ingen forutså at Russland skulle annektere den ukrainske Krim-halvøya og sende soldater inn i Øst-Ukraina våren 2014. Etter to år med forhandlinger er situasjonen fullstendig fastlåst og volden øker. Russiske soldater står fortsatt i Georgia etter krigen i Sør-Ossetia i 2008.

De fire nye bataljonene er et forsøk på å berolige NATOs medlemsland som ikke uten grunn, frykter naboen i øst. Det amerikanske analysebyrået RAND konkluderte i vinter at NATO ikke er i stand til å forsvare de baltiske landene, «sine mest utsatte medlemmer», mot en invasjon fra Russland. Noen tusen soldater forandrer ikke på det, men styrkeopptrappingen sender et signal om at NATO ikke vil godta at Russland tar seg til rette.

Samtidig: Russlands reaksjon understreker den betydelige usikkerheten i NATOs nye planer. Alliansen kan mene så mye den vil at den kun har til formål å «bevare freden», men har ingen kontroll på om signalene oppfattes som en provokasjon og trussel i Russland. Derfor må NATO legge enda større vekt på dialogen med Russland. Det er oppløftende at NATO-Russland-rådet etter planen igjen skal møtes i morgen. Ingen er tjent med et nytt, iskaldt våpenkappløp.

Mer fra: Debatt