Debatt

Fakta om vannledningene våre

Vi har godt drikkevann i Norge, men det er behov for å øke fornyelsestakten for vannledningsnettet for å sikre godt vann også fremover.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.
Det har vært en rekke oppslag i pressen de siste ukene om vannlekkasjer og behovet for bedre vedlikehold av vannledningsnettet. Norsk Vann hilser debatten velkommen og vil bidra til en faktabasert debatt med noen «våte» tall i sommervarmen.

God vannkvalitet
I Norge drikker vi vann fra springen med den største selvfølge. Landets 1950 vannverk benytter vannet i naturen, behandler det til riktig kvalitet og pumper ut hele 740 millioner kubikkmeter vann årlig gjennom et sinnrikt ledningsnettsystem. Vannverkene overvåker vannkvaliteten i henhold til et program som Mattilsynet har godkjent, og innrapporterte tall viser at drikkevannskvaliteten i Norge aldri har vært så god som nå. Hele 99,6 % av befolkningen, som får vann fra kommunalt eide vannverk, fikk vann med tilfredsstillende hygienisk kvalitet gjennom hele 2015. Det er svært gode resultater uansett hvilket land vi sammenlikner oss med.

De viktige ledningene
Det kommunale vannledningsnettet har en lengde på 45.700 km og en gjennomsnittlig alder på 33 år. Til sammenlikning er jordens omkrets ved ekvator 40.000 km. Hvis vi summerer lengden av vannledningene som huseierne selv eier, som normalt går fra husveggen og til kommunal ledning i gata, ville vi kommet mer enn to ganger rundt jorden ved ekvator.
De siste årene har vi i snitt fornyet 0,69 % av det kommunale vannledningsnettet årlig, som er en svak økning i forhold til tidligere år. Anbefalinger fra en ekspertgruppe nedsatt av Norsk Vann, er at fornyelsestakten for vannledningene bør økes til hele 1,2 % årlig i en periode frem til 2040. Fornyelsesbehovet i den enkelte kommune vil imidlertid variere mye og må baseres på lokale analyser og planer. Fornyelsesbehovet for huseiernes vannledninger vil også variere, men mye av lekkasjene skjer nettopp på huseiernes egne ledninger.
Selv om ca. 30 % av vannet lekker ut fra ledningene i dag, er det ingen stor risiko for å bli syk av vannet i springen. Normalt vil vanntrykket inne i ledningene sikre at det kun kan renne vann ut og ikke trenge forurenset vann inn. Ved reparasjoner av ledningsnettet eller ved uforutsette hendelser som gir risiko for forurensning, skal berørte abonnenter varsles.
Behov for krafttak

De fleste av oss må betale noe mer for vannet i springen i årene fremover for at vi skal få finansiert nødvendige tiltak og slik at vi ikke overlater en stor regning til barn og barnebarn. Men trøsten er at en gjennomsnittshusholdning betaler i dag kun 25 kr døgnet i sum i vann- og avløpsgebyr til kommunen. Det er mindre enn hva en flaske vann koster på bensinstasjonen.
Fornyelsen av det omfattende ledningsnettet for vann og avløp er en stor jobb som vannbransjen er i gang med, der vi ønsker velkommen engasjementet som har kommet til syne i pressen den siste tiden. Og mens vi som samfunn må brette opp ermene og ta et krafttak for å forbedre infrastrukturen for vann og avløp i årene fremover, kan vi fortsatt nyte det gode drikkevannet i springen.

Mer fra: Debatt