Debatt

En god Oslopakke

Byrådet kan være fornøyd med at veikapasiteten på E 18 blir vesentlig redusert.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det har vært mange og harde forhandlingsrunder mellom Oslo og Akershus om Oslopakke 3. Det vanskeligste har vært å bli enig om en utvidelse av E18 vestover. Det var et viktig tema i kommunevalgkampen. Miljøpartiet De Grønne kom med klare løfter om stans i den planlagte veiutbyggingen. Løftet ble gjentatt i byrådserklæringen. Siden da har Oslo og Akershus vært på kollisjonskurs. Heldigvis endte det ikke med kollisjon, men med en historisk enighet.

Byrådet kan være fornøyd med at veikapasiteten på E18 blir vesentlig redusert. Noen vil sikkert framstille dette som et nederlag for det rødgrønne byrådet og for miljø- og samferdselsminister Lan Marie Berg fra MDG spesielt. Det kan hun og byrådet ta med ro. Politiske forhandlinger går ut på å gi og ta. Lan Marie Berg har gitt noe, men fått mye mer tilbake. Resultatet er blitt en grønn samferdselspakke for Akershus og hovedstaden med tidenes satsing på kollektivtrafikken.

Ny Fornebubane og Ahusbane kommer på plass. Det blir miljølokk på store deler av E 18. Oslo får en ny sentrumstunnel for T-banen, nytt signalanlegg og nye ruter, for å nevne noe. I tillegg blir det satset stort på gangveier og sykkelveier.

Alle trafikantgrupper, med unntak av syklistene, må bidra til å finansiere kollektivløftet på 50 milliarder kroner. Det blir en kraftig økning i bompengeavgiftene, bygd på prinsippet om at de som forurenser mest skal betale mest. Diselbilene skal derfor betale mer i bompenger enn bensinbilene. Det blir dyrere å kjøre i rushtida.

Elbilene slipper heller ikke unna å betale bompenger, men de skal betale mindre enn andre biler.

Elbilene har kommet for å bli. Nå må de ta sin del av regningen for bedre veier og kollektivtrafikk.

Mer fra: Debatt