Debatt

Hva skjer med vår kollektive hukommelse?

I mange år har Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) kjempet for å øke støtteordningene i arkivsektoren, og spesielt for støtte til arbeidet med private arkiver.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Nå melder Riksarkivet om et stort behov for arkivutviklingsmidler. Det er bare omtrent fire millioner kroner tilgjengelig. Underdekningen er stor; fra arkivsektoren er det mottatt 55 søknader med et samlet søknadsbeløp på 24 millioner kroner.

Ikke nok med det, den tidligere støtteordningen for bevaring og formidling av arkiver fra privat sektor, som Stortinget opprettet i 2010, er nedlagt. Muligheten for å bevare og formidle arkiv fra privat sektor er blitt vesentlig forringet. Vår kollektive hukommelse svekkes. Målet i Arkivmeldingen fra 2012 om en samla samfunnsdokumentasjon er blitt vanskeligere å nå.

Hva mener regjeringen? Etter et spørsmål i Stortingets spørretime i november i fjor, svarte kulturministeren at midler til prosjekt- og utviklingstiltak på museums- og arkivfeltet hentes fra spilleoverskuddet fra Norsk Tipping. I 2015 utgjorde disse midlene 30,3 mill. kroner, hevdet hun. Virkeligheten er at Riksarkivet disponerte fire millioner (1,3 % av den totale potten) som søkbare midler i 2015. Storparten gikk til generelt utviklingsarbeid. Til bevaring og formidling av private arkiver ble det bare tildelt noen hundre tusen. Behovet var mye større. Det kom inn 52 søknader med en samlet søknadssum på mer enn 17,5 millioner kroner.

Men, museene har vel gode muligheter for å få støtte? Nei, under museenes støtteordning ble det i 2015 ikke tildelt en eneste krone til privatarkivprosjekter.

I 2010 hadde LLP og det norske arkivmiljøet fått til en offentlig støtteordning for privatarkiv. Riktignok i beskjedent omfang, med en bevilget sum på to millioner kroner. Vi trodde dessuten at støtteordningen var solid politisk forankret på Stortinget. Men det var feil. Alt vi kan gjøre er å begynne fra start. Igjen prøve å overbevise politikere fra alle partier om at private arkiv er viktige. At vi ikke har nok ressurser til å ta hånd om dem. Og at de kommer til å forsvinne hvis vi ikke gjør det. Dersom så skulle skje at vi får en ny støtteordning på plass, må vi også passe på at den ikke forsvinner – erfaringene hittil er ikke særlig oppløftende.

Mer fra: Debatt