Debatt

Hvorfor fortsetter utslippene av CO2 å vokse?

Det er ikke fordi menneskelig aktivitet blir mindre ”klimavennlig”.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I motsetning til hva de fleste tror har den samlete menneskelige aktivitet blitt stadig mer ”klimavennlig” siden 1970, sett i forhold til brutto nasjonalprodukt. Likevel har utslippene av drivhusgasser vokst eksponentielt. Årsaken er økningen i folketall og levestandard, noe det snakkes lite om og gjøres lite med.

Mange politikere gir uttrykk for en optimistisk holdning med hensyn til å stabilisere klimaet. Fortsatt er det vanlig å snakke om togradersmålet som realistisk, uten at det foreslås noe som er i nærheten av hva som vil trengs for å nå dette målet. I denne forbindelse refereres det til alle tiltakene for utslippskutt som er satt i verk, og hvilke som er planlagt. Det man glemmer er at summen av alle ”grønne” tiltak hittil er blitt mer enn oppveid av økningen i folketall og levestandard. Og at noe tilsvarende vil gjelde i årene som kommer dersom ikke en helt ny kurs stakes ut.

For å illustrere dette, la oss som et eksempel betrakte reisevirksomhet.

På den ”grønne” siden foregår det et kontinuerlig arbeid med å få folk til å reise kollektivt istedenfor å bruke bil. Og de transportmidlene som bruker fossilt brennstoff blir stadig mer energieffektive. Bruk av el-biler subsidieres i mange land, deriblant Norge.

Men på den andre siden blir det, som følge av befolkningsveksten, stadig flere personer som reiser. Og på grunn av veksten i levestandard reiser folk i gjennomsnitt mer og lenger enn før. Eksempelvis er det i dagens Norge ikke uvanlig å tilbringe ferien på fjerntliggende steder, og ta weekendopphold i byer som London og Paris. For 40 år siden var det høyst uvanlig. En flyreise tur-retur Thailand gir omtrent like stort CO2-utslipp som ett og et halvt års normal kjøring med personbil. Lange reiser i forbindelse med jobb og idrett blir stadig vanligere. Antall personkilometer i fly for nordmenn ble firedoblet fra 1990 til 2011.

På lang sikt er det ingen vei utenom å redusere, eller aller helst reversere, veksten i folketall og levestandard. Dette gjelder selv om menneskeheten en gang i fremtiden skulle klare å frigjøre seg fullstendig fra fossil energi. Alle energikilder har sine miljøproblemer. Hvis veksten i folketall og levestandard fortsetter som hittil, vil verdens energibehov vokse enormt, hvilket vil føre til at disse miljøproblemene vil bli fullstendig uakseptable. Dette i tillegg til alle de andre ressurs- og miljøproblemene som menneskeheten vil møte.

Konklusjon: Det er nå på høy tid at veksten i folketall og levestandard kommer inn i klimadebatten.

Mer om saken i den nylig utkomne boka Under overflaten på klimaproblemet.

Mer fra: Debatt