Debatt

Afrikansk landbruk trenger tålmodig kapital

Daglig leder i FIVAS, Holmquist, etterspør i Dagsavisen 15. mars hvilke feil Norfund viser til i FIVAS’ rapport og omtale av Kilombero-plantasjen (KPL) i Tanzania.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Innlegget er skrevet i samarbeid med Elin Ersdal, investeringsdirektør i Norfund.

For det første er det galt når de skriver at Norfunds portefølje i Tanzania ikke når små og mellomstore virksomheter. Norfund investerer tålmodig kapital i SMB-er og småskala landbruk både gjennom fond, mikrofinans, SMB-banker og kontrakts-landbruk med småbønder.

Mer overordnet mener vi FIVAS tar feil når de skriver at storskala-landbruk ikke er hensiktsmessig i Tanzania på grunn av manglende infrastruktur og statlige styringssystemer. Slike hindre, samt store prissvingninger, vanskeliggjør produktivitet for både småbønder og stor-skala landbruk. Hvis land med dårlige veier ikke skal få hjelp til å drive effektivt landbruk vil det ta svært lang tid å utrydde fattigdom. Det er i land med dårlige rammebetingelser at behovene er størst. Ikke minst i Tanzania.

Andre eksempler på feil i rapporten og presseoppslagene:

• Det stemmer ikke at «KPL ikke produserer for lokalmarkedet». All ris produsert på plantasjen blir solgt i Tanzania. I 2015 solgte KPL 10.000 tonn (1 % av all ris i landet) – en betydelig økning i forhold til det begrensede volum småbønder produserte på samme område før plantasjen.

• Det er feil at «kun 500 hektar av plantasjen var dyrket i 2015». Mer enn 4.500 hektar var dyrket, herav 500 hektar med vanning.

• Det er feil at prosjektet mangler positive utviklingseffekter. 829 personer har jobb på plantasjen (44 % kvinner), 10.000 tonn ris er produsert sist år og 7.000 bønder har fått opplæring og bistand til å dyrke jorda mer effektivt.

• I rapporten kritiseres KPL for at «bøndene som hadde gått inn i avtaler om kontrakts-jordbruk har fått økt utsatthet for svingninger i markedet». Bønder blir selvfølgelig mer utsatt for svingninger i markedet når man avanserer fra selvbergings-landbruk. FIVAS anbefaler vel ikke at bøndene i Tanzania skal forbli fattige selvbergingsbønder?

Holmquist inviterer Norfund til å delta «i et redelig ordskifte om hva som fungerer [..]». Det gjør vi gjerne. Vi har gjort det lenge med aktører som Utviklingsfondet og Kirkens Nødhjelp basert på erfaring fra felt. Dialog fordrer gjensidig respekt. Det er en dårlig start på et redelig ordskifte å annonsere etter en aktivist for å skrive en rapport med formål å kritisere Norfunds investeringer, slik FIVAS gjorde i fjor. Kan det være riktig å bruke bistandsmidler til å bekjempe utvikling så systematisk slik FIVAS over lang tid har gjort mot vannkraft, og nå også mot landbruk? Kompetent og konstruktiv kritikk og innspill er bra. Kampanjemakeri og ensidig kritikk er ofte skadelig.

Mer fra: Debatt